Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống
1. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ
sở chính.
2. Hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Dự thảo điều lệ;
- Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành
viên trở lên;
- Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc thành viên
sáng lập Công ty TNHH:
+ Đối với cá nhân: CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
+ Đối với tổ chức: GCN đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty, Biên bản, Quyết định góp vốn và bổ nhiệm
người đại diện theo ủy quyền, CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền;
* Ngoài dịch vụ ăn uống, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định và
ngành nghề có chứng chỉ thì phải có thêm các văn bản sau:
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh
ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại
khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà
theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành
phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
4. Kết quả thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
5. Mã ngành nghề in ấn:
Cấp Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
1

Cấp

Tên ngành

5
56

Dịch vụ ăn uống
561

5610

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
56101

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

56109

Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

562

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch
vụ ăn uống khác
5621

56210

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với
khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5629
563

5630

56290

Dịch vụ ăn uống khác
Dịch vụ phục vụ đồ uống

56301

Quán rượu, bia, quầy bar

56309

Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

6. Căn cứ pháp lý:
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật
Doanh nghiệp;
- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký
doanh nghiệp.
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012...
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống
1. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ
sở chính.
2. Hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Dự thảo điều lệ;
- Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danhch thành viên Công ty TNHH hai thành
viên trở lên;
- Bản sao tài liệu chứng minh cách pháp của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc thành viên
sáng lập Công ty TNHH:
+ Đối với cá nhân: CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
+ Đối với tổ chức: GCN đăng kinh doanh, Điều lệ công ty, Biên bản, Quyết định góp vốn bổ nhiệm
người đại diện theo ủy quyền, CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền;
* Ngoài dịch vụ ăn uống, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định
ngành nghề có chứng chỉ thì phải có thêm các văn bản sau:
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh
ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) nhân khác quy định tại
khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhân kinh doanh các ngành, nghề
theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành
phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
4. Kết quả thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
5. Mã ngành nghề in ấn:
Cấp
1
Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp
5
Tên ngành
56
Dịch vụ ăn uống
561 5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
56109 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
562
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch
vụ ăn uống khác
5621 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với
khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
5629 56290 Dịch vụ ăn uống khác
563 5630
Dịch vụ phục vụ đồ uống
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống - Trang 2
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống 9 10 787