Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính
1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Người đến nộp hồ sơ, nộp tại bộ phận một cửa của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của bộ phận một cửa
kiểm tra xem xét hồ sơ của người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao
cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì
Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cụ thể cho người đến nộp hồ sơ bổ
sung cho đầy đủ để nộp kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo trực tiếp
giải quyết theo trách nhiệm thẩm quyền; đúng thời gian quy
định.
Bước 4: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian trả hồ sơ: giờ hành chính
2. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp Vụ Tổ chức cán bộ
3. Thành phần hồ sơ

- Đơn xin dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số
27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ
trưởng-Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ
Nội vụ).
- Bản nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực giảng dạy, kết
quả nghiên cứu khoa học, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao
động trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn
nộp hồ sơ.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo quy của ngạch giảng viên
chính có xác nhận của nơi cấp hoặc của cơ quan công chứng.
- Bản nghiệm thu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học có xác
nhận của hội đồng nghiệm thu hoặc bằng công nhận phát minh,
sáng chế, cụ thể:
+ Bản nghiệm thu các đề tài khoa học cấp trường hoặc ngành
được áp dụng có hiệu quả.
+ Danh mục các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy
+ Danh mục các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học
chuyên ngành.
Ứng viên dự thi phải có tối thiểu 2 trong 3 loại công trình khoa
học nêu trên.
- Lý lịch khoa học có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường và có
thời hạn không quá 3 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự
4. Thời hạn giải quyết
5. Đối tượng thực hiện
6. Cơ quan thực hiện
thủ tục

thi.
Dự kiến 10 ngày không kể ngày nghỉ (thời gian dự kiến).
Tổ chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân
cấp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ
sở giáo dục

7. Kết quả thực hiện
thủ tục
8....
Thủ tục thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính
1. Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Người đến nộp hồ sơ, nộp tại bộ phận một cửa của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của bộ phận một cửa
kiểm tra xem xét hồ sơ của người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao
cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì
Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cụ thể cho người đến nộp hồ sơ bổ
sung cho đầy đủ để nộp kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo trực tiếp
giải quyết theo trách nhiệm thẩm quyền; đúng thời gian quy
định.
Bước 4: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian trả hồ sơ: giờ hành chính
2. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp Vụ Tổ chức cán bộ
3. Thành phần hồ sơ - Đơn xin dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số
27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ
trưởng-Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ
Nội vụ).
- Bản nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực giảng dạy, kết
quả nghiên cứu khoa học, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao
động trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn
nộp hồ sơ.
Thủ tục thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính - Trang 2
Thủ tục thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính 9 10 417