Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai cá nhân mẫu 1a

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4355 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng.... năm 199
MẪU SỐ 1A
TỜ KHAI CÁ NHÂN
THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU TẠI CHIẾN TRƯỜNG B,C, K TRONG THỜI KỲ
CHỐNG MỸ KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG VÀ QUÂN
NHÂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐẢNG CỬ Ở LẠI
MIỀN NAM HOẠT ĐỘNG SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954
Họ và tên:

Nam (Nữ) năm sinh (1)

Bí danh:(2)
Quê quán: (3)
Trú quán: (4)
Đơn vị công tác hiện nay (đối với người đang công tác):

(5)

Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:

(6)

Đơn vị công tác trước khi nghỉ:
(7)
Đơn vị trước khi đi chiến trường
Lý do khi đi chiến trường gia đình chưa được hưởng chế độ trợ cấp:

(8)
(9)

..........................................................................................................
Đơn vị công tác khi được cử ở lại MN hoạt động (đối với người được Đảng cử ở lại):
(10)
Địa bàn hoạt động đầu tiên khi được cử ở lại:
(11)
Trong thời gian công tác ở chiến trường có ra Bắc ngày... tháng.... năm, số tháng ở miền Bắc?
Khi ở miền Bắc có gia đình chưa: thân nhân ở miền Bắc có được hưởng chế độ nào không, thời
gian ở miền Bắc hưởng lương hay hưởng chế độ nào. v.v..., ngày tháng năm trở lại chiến
trường.............
(12)

THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở
CHIẾN TRƯỜNG B, C, K (13)
Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
Số tháng
Đơn vị, chiến trường

Cấp bậc, chức vụ
Mức lương
Cộng số tháng được hưởng chế độ 1 lần:
Mức hưởng:
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật.
Cơ quan, chính quyền địa phương xác nhận
(Nội dung xác nhận theo mẫu)
(Ký tên, đóng dấu)
Người khai ký
(Ghi rõ họ tên)

Giải thích một số nội dung kê khai:
+ Từ 1 đến 4: ghi theo tên tuổi nơi ở, chức vụ công tác hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu, nghỉ mất
sức, nghỉ bệnh binh, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xuất ngũ của các đối tượng.
+ Từ 8 đến 9: dùng cho người đi chiến trờng B, C, K; Đi xây dựng đường dây 559; Đối với người
đi chiến trường B, C, K nhiều lần thì ghi các thời điểm đi chiến trường. Ghi rõ đi B, đi C, hoặc đi
K.
+ (9) Lý do khi đi chiến trường gia đình chưa được hưởng chế độ trợ cấp cần ghi rõ khi đi không
có thân nhân phải nuôi dưỡng hoặc có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng, họ tên thân nhân,
quan hệ với người đi chiến trường (bố, mẹ, vợ, con...) lúc đó thân nhân bao nhiêu tuổi, làm gì ở
đâu, nay làm gì, ở đâu... tại sao thân nhân chưa được hưởng trợ cấp.
+ Từ 10 đến 11: Dùng kê khai cho người được Đảng cử ở lại miền Nam hoạt động sau Hi...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng.... năm 199
MẪU SỐ 1A
TỜ KHAI CÁ NHÂN
THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU TẠI CHIẾN TRƯỜNG B,C, K TRONG THỜI KỲ
CHỐNG MỸ KHÔNG THÂN NHÂN PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG QUÂN
NHÂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐẢNG CỬ Ở LẠI
MIỀN NAM HOẠT ĐỘNG SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954
Họ và tên: Nam (Nữ) năm sinh (1)
Bí danh:(2)
Quê quán: (3)
Trú quán: (4)
Đơn vị công tác hiện nay (đối với người đang công tác): (5)
Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu: (6)
Đơn vị công tác trước khi nghỉ:
(7)
Đơn vị trước khi đi chiến trường (8)
Lý do khi đi chiến trường gia đình chưa được hưởng chế độ trợ cấp: (9)
..........................................................................................................
Đơn vị công tác khi được cử lại MN hoạt động (đối với người được Đảng cử lại):
(10)
Địa bàn hoạt động đầu tiên khi được cử ở lại:
(11)
Trong thời gian công tác chiến trường ra Bắc ngày... tháng.... m, s tháng miền Bắc?
Khi miền Bắc gia đình chưa: thân nhân miền Bắcđược hưởng chế độ nào không, thời
gian miền Bắc hưởng lương hay hưởng chế độ nào. v.v..., ngày tháng năm trở lại chiến
trường............. (12)
THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở
CHIẾN TRƯỜNG B, C, K (13)
Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
Số tháng
Đơn vị, chiến trường
Tờ khai cá nhân mẫu 1a - Trang 2
Tờ khai cá nhân mẫu 1a - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai cá nhân mẫu 1a 9 10 579