Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIỂN SỐ CŨ (nếu có): ...........................................................

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Tên chủ sở hữu:.....................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................
Tên đồng chủ sở hữu: ...........................................................................................
Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................
Loại xe máy chuyên dùng: ...................................................................................
Nhãn hiệu (mác, kiểu): .............................................Màu sơn:...........................
Nước sản xuất: ..........................................................Năm sản xuất: ..................
Số động cơ: ................................................................Số khung: .........................
Kích thước bao ngoài (dài x rộng x cao): .....................................................mm
Trọng lượng: ......................................kg;
Công suất: ....................................
Số động cơ
(Dán trà số)

Số khung
(Dán trà số)

(Chỉ dán trà số động cơ, số khung của máy chính)
Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có:
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ sơ khai trên là hợp pháp, nếu
sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển xe
máy chuyên dùng đã khai ở trên.
- Đăng ký lần đầu:



- Chuyển quyền sở hữu:



- Mất xin cấp lại:



………. ,ngày...............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIỂN SỐ CŨ (nếu có): ...........................................................
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Tên chủ sở hữu:.....................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................
Tên đồng chủ sở hữu: ...........................................................................................
Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................
Loại xe máy chuyên dùng: ...................................................................................
Nhãn hiệu (mác, kiểu): .............................................Màu sơn:...........................
Nước sản xuất: ..........................................................Năm sản xuất: ..................
Số động cơ: ................................................................Số khung: .........................
Kích thước bao ngoài (dài x rộng x cao): .....................................................mm
Trọng lượng: ......................................kg; Công suất: ....................................
Số động cơ Số khung
(Dán trà số) (Dán trà số)
(Chỉ dán trà số động cơ, số khung của máy chính)
Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có:
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
+ .............................................................................................................................
Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ khai trên hợp pháp, nếu
sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển xe
máy chuyên dùng đã khai ở trên.
- Đăng ký lần đầu: - Chuyển quyền sở hữu: - Mất xin cấp lại:
………. ,ngày.............tháng ...........năm 200.............
CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ SỞ HỮU
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Duyệt) (Ký tên, đóng dấu nếu là cơ quan)
1
Tờ khai đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng 9 10 958