Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ỨNG VIÊN

Được đăng lên bởi tranvanhop90
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TD.04

TỜ KHAI ỨNG VIÊN
(Dành cho cấp chuyên viên trở lên)

Vị trí ứng tuyển:……kế toán kho………………… Địa
điểm………………….....

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: .Trần Văn
Hợp ....................................................................

 Nam

Nơi sinh: hà nội

Chiều cao: 1.75
(cm)

Tel (NR):0436865022

Dân tộc: kinh

Tôn giáo:
không

Tel (khác):

 nữ

Ngày sinh: 26/ 02/1990
Cân nặng: .....69........ (kg)

Mobil: 0973973562

Email:
tranvanhop260290@gmail.
com

Quê quán: ..NGũ hiệp- Thanh trì- Hà
nội ..........................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: …Ngũ hiệp- Thanh trì – Hà nội
Địa chỉ liên hệ: ...Xoma mới thôn tự khoát- ngũ hiệp- thanh trì – ha nội................................................
CMND số: 012734427

Ngày cấp: .13/ …12/ 2012

Tình trạng hôn nhân:  Chưa có vợ/chồng

Nơi cấp: ....CA HÀ NỘI............................................

 Đã có vợ/ chồng

 Chưa có con

Thành phần gia đình (Cha, mẹ, anh chị em ruột, chồng/vợ, con):
Họ và tên
Quan hệ Tuổi
Nghề nghiệp, nơi làm việc

 Đã có con

Điện thoại

Ghi rõ nghề nghiệp và tên cơ quan vợ/ chồng (nếu có): .......................................................... ..............................
Anh/Chị biết thông tin về tuyển dụng qua:  Báo chí

 Qua Internet

 Người quen trong Cty

 Khác

Người giới thiệu (cá nhân, cơ quan): .......................................................... ............................................................
..................................................................................................................................................................................
CÔNG VIỆC MONG MUỐN

BM03-QT03 1/ 5

TD.04
Vị trí:

Ngày có thể bắt đầu:

Mức lương mong muốn:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Trung học hoặc các loại hình đào tạo khác (Trung học phổ thông, Trung học kỹ thuật hoặc dạy nghề)
(nếu không học Cao đẳng, Đại học)
Tên trường, Thành phố,
Quốc gia

Từ
tháng

năm

Đến
tháng

năm

Chuyên ngành

Loại hình
đào tạo

Xếp
loại

Từ
tháng

năm

Đến
tháng

năm

Chuyên ngành

Loại hình
đào tạo

Xếp
loại

Từ
tháng

năm

Đến
tháng

năm

Chuyên ngành

Loại hình
đào tạo

Xếp
loại

2. Cao đẳng, Đại học:
Tên trường, Thành phố,
Quốc gia

3. Sau đại học:
Tên trường, Thành phố,
Quốc gia

4. Chứng chỉ, bằng khác (chứng chỉ hay bằng):
Tên cơ sở đào tạo

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

BM03-QT03 2/ 5

Từ ngày/
tháng/ năm

Đến ngày/
tháng/ năm

Chuyên ngành/ nội dung đào
t...
TD.04
TỜ KHAI ỨNG VIÊN
(Dành cho cấp chuyên viên trở lên)
THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên: .Trần Văn
Hợp ....................................................................
Nam nữ Ngày sinh: 26/ 02/1990
Nơi sinh: hà nội Dân tộc: kinh Tôn giáo:
không
Chiều cao: 1.75
(cm)
Cân nặng: .....69........ (kg)
Tel (NR):0436865022 Tel (khác): Mobil: 0973973562
Email:
tranvanhop260290@gmail.
com
Quê quán: ..NGũ hiệp- Thanh trì- Hà
nội ..........................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: …Ngũ hiệp- Thanh trì – Hà nội
Địa chỉ liên hệ: ...Xoma mới thôn tự khoát- ngũ hiệp- thanh trì – ha nội................................................
CMND số: 012734427 Ngày cấp: .13/ …12/ 2012 Nơi cấp: ....CA HÀ NỘI............................................
Tình trạng hôn nhân: Chưa có vợ/chồng Đã có vợ/ chồng Chưa có con Đã có con
Thành phần gia đình (Cha, mẹ, anh chị em ruột, chồng/vợ, con):
Họ và tên Quan hệ Tuổi Nghề nghiệp, nơi làm việc Điện thoại
Ghi rõ nghề nghiệp và tên cơ quan vợ/ chồng (nếu có): .......................................................... ..............................
Anh/Chị biết thông tin về tuyển dụng qua: Báo chí Qua Internet Người quen trong Cty Khác
Người giới thiệu (cá nhân, cơ quan): .......................................................... ............................................................
..................................................................................................................................................................................
CÔNG VIỆC MONG MUỐN
BM03-QT03 1/ 5
Vị trí ứng tuyển:……kế toán kho………………… Địa
điểm………………….....
TỜ KHAI ỨNG VIÊN - Trang 2
TỜ KHAI ỨNG VIÊN - Người đăng: tranvanhop90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TỜ KHAI ỨNG VIÊN 9 10 125