Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỜ KHAI
YÊU CẦU BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO
QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Sở hữu trí tuệ)
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ
bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sử dụng sáng chế)
Tên đầy đủ: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................................
Điện thoại:..........................................Fax:......................................E-mail: .........................................



ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
 là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:.............................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
Điện thoại:..................................Fax:.....................................E-mail:....................................................


ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO

Tên Bằng độc quyền sáng chế:..............................................................................................................
Số Văn bằng:.........................................................................................................................................
Ngày cấp:...............................................................................................................................................


CHỦ SỞ HỮU VĂN BẰNG BẢO HỘ

Tên đầy đủ: ...........................................................................................................................................



Điện thoại:.....................................Fax:.........................................E-mail:............................................

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x"
vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN



PHÍ, LỆ PHÍ


Loại phí, lệ phí






Số đối tượng tính
p...
TỜ KHAI
YÊU CẦU BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO
QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Sở hữu trí tuệ)
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ
bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sử dụng sáng chế)
Tên đầy đủ: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................................
Điện thoại:..........................................Fax:......................................E-mail: .........................................
ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:.............................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
Điện thoại:..................................Fax:.....................................E-mail:....................................................
ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO
Tên Bằng độc quyền sáng chế:..............................................................................................................
Số Văn bằng:.........................................................................................................................................
Ngày cấp:...............................................................................................................................................
CHỦ SỞ HỮU VĂN BẰNG BẢO HỘ
Tên đầy đủ: ...........................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................Fax:.........................................E-mail:............................................
Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x"
vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.
Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế - Trang 2
Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế 9 10 104