Ktl-icon-tai-lieu

Xây Dựng Chương Trình Hỗ Trợ Xếp Lịch Thời Khoá Biểu Cho đào Tạo Và Học Tập Tín Chỉ

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2494 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
---------o0o---------

Xây dựng chƣơng trình hỗ trợ xếp lịch thời khóa biểu cho đào tạo và học
tập tín chỉ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên thực hiên:

Nguyễn Hoàng Anh

Giáo viên hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Thị Xuân Hƣơng

Mã số sinh viên:

111185

HẢI PHÒNG – 2011

1

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên em xin được bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đối với cô giáo
Th.S Nguyễn Thị Xuân Hương giảng viên Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại
học Dân lập Hải Phòng. Trong suốt thời gian học và làm đồ án tốt nghiệp, cô đã
dành rất nhiều thời gian quí báu để tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, định hướng cho em
trong việc nghiên cứu, thực hiện đồ án.
Em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo Khoa Công nghệ thông tin của trường
đã giảng dạy em trong quá trình học tập, thực hành, làm bài tập, cung cấp những
kiến thức quý báu để em có thể tiếp cận và nghiên cứu những công nghệ, kỹ thuật
mới.
Xin cảm ơn các bạn bè và nhất là các thành viên trong gia đình đã tạo mọi
điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ tôi trong suốt quá trình học và làm đồ án tốt
nghiệp.
Mặc dù em đã tích cực cố gắng hoàn thành đồ án song với khuôn khổ đồ án
tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự thông cảm góp
ý của các thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hải Phòng, tháng 07 năm 2010
Sinh viên

Nguyễn Hoàng Anh

2

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. 1
MỤC LỤC ........................................................................................................ 3
DANH MỤC HÌNH VẼ .................................................................................. 5
DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................. 6
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................... 7
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 8
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN XẾP THỜI KHÓA BIỂU
VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN ........................................................ 9
1.1 Tổng quan ............................................................................................. 9
1.2

ng Cao đẳng – Đại học ............. 10

1.3 Các phương pháp tiếp cận hiện nay .................................................... 12
CHƢƠNG 2:
HÓA

GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ TÍNH TOÁN TIẾN
........
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
---------o0o---------
Xây dựng chƣơng trình hỗ trợ xếp lịch thời khóa biểu cho đào tạo và học
tập tín chỉ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Sinh viên thực hiên: Nguyễn Hoàng Anh
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Xuân Hƣơng
Mã số sinh viên: 111185
HẢI PHÒNG – 2011
Xây Dựng Chương Trình Hỗ Trợ Xếp Lịch Thời Khoá Biểu Cho đào Tạo Và Học Tập Tín Chỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây Dựng Chương Trình Hỗ Trợ Xếp Lịch Thời Khoá Biểu Cho đào Tạo Và Học Tập Tín Chỉ - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Xây Dựng Chương Trình Hỗ Trợ Xếp Lịch Thời Khoá Biểu Cho đào Tạo Và Học Tập Tín Chỉ 9 10 794