Ktl-icon-tai-lieu

An ninh mạng

Được đăng lên bởi Dinh Tung
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----***-----

AN NINH MẠNG
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI VPN TRÊN ASA
BẰNG PHẦN MỀM GNS3

Giảng viên giảng dạy
Sinh viên thực hiện
Nhóm 3

ThS.Đỗ Như Hải
Dương Đức Anh (1021050202)
Chu Văn Duy (1021050020)
Phan Văn Sỹ (1021050256)
Nguyễn Quyết Tiến (1021050106)
Nguyễn Đình Tùng (1021050124)

Hà Nội – 2014
MỤC LỤC

Nghiên cứu và triển khai VPN

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay thế giới chúng ta đã và đang bước vào kỷ nguyên của sự bùng nổ thông tin.
Cùng với sự phát triển như vũ bão của các phương tiện truyền thông đại chúng, lĩnh vực
truyền thông máy tính đã và đang phát triển không ngừng. Mạng máy tính toàn cầu internet
đã và đang trở thành nhu cầu bức thiết cho mọi người. Với internet, bức tường ngăn cách
giữa các quốc gia, giữa các nền văn hóa, giữa những con người với nhau đã ngày càng giảm
đi.
Tuy nhiên khi internet làm giảm đi ranh giới giữa các nhà tổ chức, giữa các cá nhân
với nhau, thì nguy cơ mất an toàn, khả năng bị xâm phạm các bí mật, các tài nguyên thông
tin cũng tăng lên. Theo thông kê, số vụ tấn công và xâm phạm tài nguyên thông tin trên
internet mỗi năm tăng lên 100% so với năm trước.
Nhóm 3

Page 1

Nghiên cứu và triển khai VPN
Làm sao để các tổ chức, các cá nhân đang sử dụng mạng cục bộ khi tham gia internet
vừa có thể bảo vệ an toàn được các dữ liệu quan trọng không bị sao chép, sửa đổi hay phá
hủy, vừa đảm bảo được tính sẵn sàng cao của dữ liệu mỗi khi cần đến, đồng thời vẫn đảm
bảo khả năng truy xuất thuận tiện, nhanh chóng…. Vấn đề này đã trở nên hết sức quan
trọng. Tuy nhiên để cho người quản trị hệ thống mạng có thể đảm bảo yêu cầu trên, họ cần
có những công cụ hữu hiệu.
VPN là công nghệ được sử dụng phổ biến hiện nay nhằm cung cấp kết nối an toàn và
hiệu quả để truy cập tài nguyên nội bộ công ty từ bên ngoài thông qua mạng Internet. Mặc
dù sử dụng hạ tầng mạng chia sẻ nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được tính riêng tư của dữ liệu
giống như đang truyền thông trên một hệ thống mạng riêng.
Vì những lí do trên, nhóm em đã chọn đề tài “Tìm hiểu và cấu hình VPN trên ASA
bằng phần mềm GNS3” làm bài tập lớn.
Bài tập lớn nhóm em gồn 2 phần chính:
 Phần 1: Tổng quan về công nghệ mạng riêng ảo VPN.
 Phần 2: Cấu hình VPN trên ASA bằng phần mềm GNS3.
Do thời gian nghiên cứu đề tài chưa nhiều, kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình
làm không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến và chỉ
bảo của thầy. Nhóm em xin chân thành cảm ơn.

Phần 1: Tổng quan về công nghệ mạng ri...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----***-----
AN NINH MẠNG
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI VPN TRÊN ASA
BẰNG PHẦN MỀM GNS3
Giảng viên giảng dạy
Sinh viên thực hiện
Nhóm 3
ThS.Đỗ Như Hải
Dương Đức Anh (1021050202)
Chu Văn Duy (1021050020)
Phan Văn Sỹ (1021050256)
Nguyễn Quyết Tiến (1021050106)
Nguyễn Đình Tùng (1021050124)
Hà Nội – 2014
MỤC LỤC
An ninh mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An ninh mạng - Người đăng: Dinh Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
An ninh mạng 9 10 663