Ktl-icon-tai-lieu

ăng ten

Được đăng lên bởi vantrong992
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 4236 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MỤC LỤC
Phần 1 – TỔNG QUAN
OSI MODEL ........................................................................................................... 2
CABLE
............................................................................................................ 3
LỆNH CISCO CĂN BẢN ....................................................................................... 8
CISCO DISCOVERY PROTOCOL ..................................................................... 21
TELNET
.......................................................................................................... 26
CRACK PASSWORD........................................................................................... 30
BACKUP VÀ RESTORE ..................................................................................... 35
Phần 2 – ĐỊNH TUYẾN
STATIC ROUTE ................................................................................................... 40
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL RIP ............................................................ 48
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL IGRP ......................................................... 53
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL EIGRP ...................................................... 60
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL OSPF ........................................................ 69
Phần 3 – ACCESS-LIST
STANDARD IP ACCESS-LIST ........................................................................... 75
EXTENDED IP ACCESS-LIST ........................................................................... 80
Phần 4 – NAT

.......................................................................................................... 84

NAT Overload
Dynamic NAT
Static NAT
Phần 5 – WAN
PPP
.......................................................................................................... 90
FRAME-RELAY ................................................................................................... 95
ISDN
Phần 6 - SWITCH
SWITCH (BASIC CONFIGURE)
VLAN

2

OSI MODEL:
OSI Model là một sự chuẩn hóa cho những chức năng Network. Làm cho tính phức tạp
của network trở nên đơn giản hơn, cho phép các nhà phát triển modul hóa việc thiết kế.
Phương pháp này cho phép nhiều nhà phát triển làm việc độc lập nhau để tạo ra những
chức năng riêng biệt mà vẫn có thể hòa hợp thành một thể thống nhất một cách dễ dàng
(plug-and-play).
Mô hình OSI
Application

Giao diện người dùng

Presentation

Chuẩn hóa dữ liệu

Session

Thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên giao dịch
giữ...
1
M
M
C
C
L
L
C
C
Phần 1 – TỔNG QUAN
OSI MODEL ........................................................................................................... 2
CABLE ............................................................................................................ 3
LỆNH CISCO CĂN BẢN ....................................................................................... 8
CISCO DISCOVERY PROTOCOL ..................................................................... 21
TELNET .......................................................................................................... 26
CRACK PASSWORD ........................................................................................... 30
BACKUP VÀ RESTORE ..................................................................................... 35
Phần 2 – ĐỊNH TUYẾN
STATIC ROUTE ................................................................................................... 40
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL RIP ............................................................ 48
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL IGRP ......................................................... 53
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL EIGRP ...................................................... 60
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL OSPF ........................................................ 69
Phần 3 – ACCESS-LIST
STANDARD IP ACCESS-LIST ........................................................................... 75
EXTENDED IP ACCESS-LIST ........................................................................... 80
Phần 4 – NAT .......................................................................................................... 84
NAT Overload
Dynamic NAT
Static NAT
Phần 5 – WAN
PPP .......................................................................................................... 90
FRAME-RELAY ................................................................................................... 95
ISDN
Phần 6 - SWITCH
SWITCH (BASIC CONFIGURE)
VLAN
ăng ten - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ăng ten - Người đăng: vantrong992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
ăng ten 9 10 727