Ktl-icon-tai-lieu

Bài 3: TIN HỌC 10

Được đăng lên bởi Hương Tâm Sakura
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 3: Giới thiệu về máy tính

Nguyễn Thị Hương(2/5/1993)
K5B_CNTT_01686924865

NộiDung Chính
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khái niệm về hệ thống thông tin
Sơ đồ cấu trúc của máy tính
Bộ sử lý trung tâm(CPU)
Bộ nhớ(memory)
Các thiết bị vào, ra
Hoạt động của máy tính

Nguyễn Thị Hương (2/5/1993)

2

1.Khái niệm về hệ thống thông tin
 Là hệ thống dùng để nhập, xử lý, xuất, truyền, lưu trữ thông tin .
Gồm 3 thành phần:

 Phần cứng(Hardware)
 Phần mềm(software)
 Sự quản lý và điều khiển của con người.

Gồm
tính và một
Gồmmáy
các chương
trìnhsố thiết bị

Nguyễn Thị Hương (2/5/1993)

3

2.Sơ đồ cấu trúc của máy tính

Nguyễn Thị Hương (2/5/1993)

4

3.Bộ sử lý trung tâm(CPU-centrall processing
unil)
 CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và
điều khiển việc thực hiện chương trình.

Bộ điều khiển(CU-Control Unit) điều khiển các bộ phận thực hiện chương
trình

Bộ số học/loogic(ALU-Arithmetic/Logic Unit) thực hiện các phép toán số
học lôgic.

Nguyễn Thị Hương (2/5/1993)

5

Hai nhà sản xuất CPU lớn nhất hiện nay là Intel và AMD.

Đây là một số hình ảnh của CPU
Nguyễn Thị Hương
(2/5/1993)

6

CPU đầu tiên của hãng Intel là chip
Intel4004.Vàotháng11 năm1971, Intel
4004có 2250 transistors và 16 chân

7

Lịch sử phát triển CPU

Cpu 4004(1971)

Cpu pemtium

Cpu8088(1979)

(1992-2005)

Core Dual.
Core 2 qual..(2006).

Core i3, i5, i7(2009)
8

4.Bộ nhớ(memory)

 a, Bộ nhớ trong(main memory)
Bộ nhớ trong là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu được xử
lý
Gồm có:

ROM(Read Only Memory)
Bộ nhớ chỉ đọc

RAM(Random Access Memory) Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

Nguyễn Thị Hương (2/5/1993)

9

b.Bộ nhớ ngoài

Dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ bộ nhớ trong (thường
là đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash).

Nguyễn Thị Hương (2/5/1993)

10

5.Thiết bị vào, ra
A.Thiết bị vào (Input Device)
Là các thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính.
Bàn phím(keyboard)
Chuột(Mouse)
Máy quét(Scanner)
Webcam

Nguyễn Thị Hương (2/5/1993)

11

B.Thiết bị ra (Output Device)

Là các thiết bị để đưa dữ liệu ra từ máy tính.
 Màn hình(Monitor)
 Máy in (Printer)
 Loa và tai nghe
(Speaker-Headphone)

 Máy chiếu(Projector)

Nguyễn Thị Hương (2/5/1993)

12

6.Hoạt động của máy tính
Nguyên lý lưu trữ chương trình
Nguyên lý điều khiển
Nguyên lý Phôn Nôi-

bằng chương trình
man

Nguyên lý truy cập
theo địa chỉ

Mã hóa nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo
Việc
truy
li...
Bài 3: Giới thiệu về máy tính
Nguyễn Thị Hương(2/5/1993)
K5B_CNTT_01686924865
Bài 3: TIN HỌC 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 3: TIN HỌC 10 - Người đăng: Hương Tâm Sakura
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài 3: TIN HỌC 10 9 10 493