Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng CSDL Lê Văn Hạnh

Được đăng lên bởi Trân Nguyễn
Số trang: 372 trang   |   Lượt xem: 2863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNG
PHỊNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP & DẠY NGHỀ
_oOo_

CƠ SỞ DỮ LIỆU

ThS.Lê Văn Hạnh
1

Mục tiêu mơn học
Thời lượng: 45 tiết lý thuyết + 45 tiết
thực hành
Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Các mơ hình dữ liệu
Mơ hình thực thể - kết hợp
Mơ hình quan hệ

Đại số quan hệ
Ngơn ngữ truy vấn cĩ cấu trúc
Chuẩn hĩa lược đồ CSDL
2

Nội dung mơn học
1.
2.

3.
4.

Mục đích
Thiết kế mơ hình xử lý bên ngồi – giao
diện
Thiết kế mơ hình xử lý bên trong
Các sưu liệu cho mơ xử lý mức logic

3

Chương 1

DẪN NHẬP
4

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?
Hệ Quản Trị CSDL
Các Mơ Hình Dữ Liệu
Quản Lý Dữ Liệu Phân Tán
Mơ Hình Thực Thể Kết Hợp
Bài tập
5

$1.1. Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?
Nhu cầu: tin học hĩa cơng tác quản lý
Dữ liệu: là những thơng tin ta muốn lưu
trữ và sử dụng lại
Quản lý dữ liệu trong thực tế:
Việc tin học hĩa trong các đơn vị thường thực
hiện độc lập với nhau về thời gian, cơng cụ và
nội dung
Do yêu cầu quản lý, mỗi bộ phận đều tổ chức
lưu trữ hồ sơ riêng cho mình dựa trên hồ sơ
gốc ban đầu cĩ bổ sung thêm 1 số thơng tin
cần thiết riêng
6

$1.1. Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?
Tồn tại nhiều bất cập trong quản lý
Phương pháp cũ quản lý theo hướng cơng
việc dẫn đến
Dữ liệu chứa giá trị trống (NULL) nên dễ dẫn
đến sự nhập nhằng về mặt ngữ nghĩa
Khĩ mở rộng hoặc kết nối các hệ thống
Trùng lắp thơng tin
Nhu cầu truy xuất đồng thời
Vấn đề phân quyền
7

$1.1. Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?

Bất cập trong quản lý
Dữ liệu chứa giá trị
trống (NULL) nên dễ
dẫn đến sự nhập
nhằng về mặt ngữ
nghĩa

Tên
thợ
Trang
Hung
Trang
Quoc
Hau
Chau

Phá
i
Nữ
Nữ
Nữ
Na
m
Na
m
Nữ

Số
con
2
0
3
0

8

$1.1. Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?

Bất cập trong quản lý
Khĩ mở rộng hoặc kết nối các hệ thống
Thơng tin đã lưu trữ khơng thể chia sẻ
giữa các hệ thống. Vì vậy khơng cĩ quản lý
giao dịch và xử lý đồng thời giữa nhiều
người dùng

Tên thợ

Phái

Năm sinh

...

...

...

...

...

Quê quán

...

...

Các thông tin khác

...
...

...

Tên thợ Trình độ chuyên môn Bậc lương Thâm niên Các thông tin khác

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

9

$1.1. Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?

Bất cập trong quản lý
Trùng lắp thơng tin nên gây ra :
Lãng phí:
Cùng 1 thơng tin phải nhập nhiều lần.
Vấn đề bảo trì khi cĩ thay đổi.
Lưu trữ .

Thiếu nhất quán của dữ liệu: tại 1 thời
điểm, thơng tin về một người cĩ thể khơng
Tên nhất quán
NV
Phịng
Tháng
Lương
Thúy

QTKD

1/2007

32000

An

QYKD

1/2007

35000

Thuý

QTKD

13/2007

3200

10

$1.1. Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?

Định nghĩa CSDL
Là ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng CSDL Lê Văn Hạnh - Người đăng: Trân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
372 Vietnamese
bài giảng CSDL Lê Văn Hạnh 9 10 172