Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Excel 2007

Được đăng lên bởi Mr Ngọc
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 2613 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1

BÀI GIẢNG EXCEL 2007

BÀI 1: LÀM QUEN EXCEL  2007
 BÀI 2: BIỂU ĐỒ
 BÀI 3: HÀM TRONG EXCEL
 

   BÀI 1: LÀM QUEN EXCEL  2007
1. LÀM QUEN NHANH EXCEL 2007
2. TẠO WORKBOOK
3.   CÁCH NHẬP CÔNG THỨC

LÀM QUEN NHANH EXCEL 2007
 RIBBON­ THANH CÔNG CỤ MỚI
 CHUẨN XML

RIBBON­ THANH CÔNG CỤ MỚI
Bộ công cụ Ribbon
gồm: Home, Insert, Page Layout,
Formulas, Data, Reviews, View,
Developer,
Add-Ins. Những thứ bạn cần bây giờ rất
trực quan, dễ nhìn, rõ ràng và dễ sử dụng
hơn. Ribbon thực sự là một trung tâm hỗ
trợ công việc tuyệt vời. Với Excel 2007,
các
lệnh được tập hợp lại theo nhóm chức
năng, khi cần là có ngay.

RIBBON
Home: Chứa các nút lệnh được sử dụng thường xuyên trong quá
trình làm việc như
(cắt, dán, sao chép, định dạng tài liệu, kiểu mẫu có sẵn, chèn hay
xóa dòng hoặc
cột,…).
Insert: Có các công cụ dùng để chèn bảng biểu, sơ đồ, đồ thị, ký hiệu, … vào bảng
tính.
Page Layout: Nơi có các lệnh sử dụng trong việc hiển thị bảng
tính và thiết lập in ấn.
Formulas: Đây là nơi cung cấp công cụ cho công việc chèn công thức, đặt tên vùng
(range), theo dõi công thức, điều khiển cách tính toán của Excel.

RIBBON
Data: Các nút lệnh trao đổi với dữ liệu trong và ngoài Excel, các danh
sách, …
Review: Ribbon dành cho các lệnh kiểm tra lỗi chính tả, thêm chú thích, ...
View: Đúng như tên của nó, là nơi thiết lập chế độ hiển thị của bảng tính
(phóng to, thu nhỏ, chia màn hình, …).
Add-Ins: Ngăn này có các tiện ích bổ sung, các hàm bổ sung, … Khi
Excel mở một tập tin có sử dụng chúng.
Ngoài ra còn một Ribbon có tên là Developer: Excel 2007 mặc định
ẩn Ribbon này,vì nó dành cho các lập trình viên. Bạn có thể vào:
Office - Excel Options – Popular rồi chọn Show Developer tab in the
Ribbon để mở Developer.

CHUẨN XML

Excel 2007 dùng định dạng tập tin mặc định là XLSX dựa trên chuẩn XML
(eXtensible Markup Language) thay cho định dạng chuẩn trước đây là XLS. Chuẩn
này giúp cho các tài liệu an toàn hơn, dung lượng tài liệu nhỏ hơn và tích hợp sâu với
các hệ thống thông tin và các nguồn dữ liệu bên ngoài. Nhờ vậy, các tài liệu được

TẠO WORKBOOK
  MỞ WORKBOOK

LƯU WORKBOOK
ĐÓNG WORKBOOK
SẮP XẾP WORKBOOK
 THỦ THUẬT CƠ BẢN VỚI WORKSHEET

MỞ WORKBOOK
Cách thứ nhất: Bấm chuột vào
nút Office, chọn Open. Trong hộp
thoại Open, chỉ
đường dẫn đến nơi lưu trữ tập tin
và chọn tên tập tin cần mở rồi
nhấn nút Open (hay
nhấn ENTER trên bàn phím hoặc
bấm đôi phím trái chuột) để mở
tập tin.
Cách thứ hai: Chỉ có tác dụng đối với những tập tin từng được làm việc với phần
mềm Excel trên...
BÀI GI NG EXCEL 2007
1
Bài giảng Excel 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Excel 2007 - Người đăng: Mr Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Bài giảng Excel 2007 9 10 117