Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ Điều Hành

Được đăng lên bởi tuyetchinh1996
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Heä Ñieàu Haønh

(Operating Systems)

1/20/2015

Khoa KTMT

1

Heä Ñieàu Haønh
Thời gian:
- Lý thuyết: 45 tiết
- Thực hành: 30 tiết
Điểm số:
- Điểm thi giữa kỳ: 30%
- Điểm thực hành: 20%
- Điểm thi cuối HK: 50%

• Khoa Kỹ thuật máy tính
• GV: ThS. Hà Lê Hoài Trung
• Email: trunghlh@uit.edu.vn
• 
1/20/2015
Khoa KTMT
• Module

2

Tài liệu tham khảo
1. Trần Hạnh Nhi, Lê Khắc Nhiên Ân. Giáo trình
hệ điều hành. Trung tâm phát triển công
nghệ thông tin-ĐHQG.HCM, 2005.
2. Nguyễn Phú Trường. Giáo trình hệ điều hành.
ĐH Cần Thơ, 2005.
3. Silberschatz, Galvin, Gagne. Operating
System Concepts. Nineth edition, John
Wiley & Sons,2013
4. Mark E. Russinovich and David A. Solomon,
Microsoft Windows Internals, 4th Edition,
Microsoft Press, 2004.

1/20/2015

Khoa KTMT

3

Nội dung môn học
Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành
Chương 2: Cấu trúc Hệ điều hành
Chương 3: Quản lý tiến trình (Processes)
Chương 4: Định thời CPU
Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình
Chương 6: Tắc nghẽn (Deadlocks)
Chương 7: Quản lý bộ nhớ
Chương 8: Bộ nhớ ảo

Đọc thêm – tiểu luận:
Chương 9: Hệ thống quản lý tập tin
Chương 10: Hệ thống quản lý nhập/xuất
Chương 11: Bảo vệ và an toàn hệ thống
1/20/2015

Khoa KTMT

4

Hình thức thi
Thi giữa kỳ:
• Thi tự luận & trắc nghiệm.
• Đề đóng.
• Thời gian làm bài 60’-75’.
• Nội dung thi từ chương 1 – chương 4. Trong tài liệu số 3
chương 1- 2 chiếm 15%
Thi cuối kỳ:
• Thi tự luận & trắc nghiệm.
• Đề đóng.
• Thời gian làm bài 75’-90’.
• Nội dung Chương 1 – chương 8. trong đó chương 1 – 4
chiếm 15%
1/20/2015

Khoa KTMT

5

Bài tập lớn
1.
2.


Thực hành và …

• Định nghĩa Hệ Điều Hành?
• Học cái gì? Tại sao phải học HĐH

1/20/2015

Khoa KTMT

6

MiniProject
• Đề tài 01: Hiện thực các giải thuật xếp lịch CPU:
FCFS, SJF, SJF (preemptive & non-preemptive),
priority, Round Robin. Sử dụng giao diện,minh
họa chạy từng bước của các giải thuật
• Đề tài 02: Đo thời gian thực thi của các process của mỗi loại process (thời gian trong lúc thực thi,
thời gian trong lúc chờ sự kiện I/O)
• Đề tài 03: BootLoader
• Đề tài 04: Biên dịch 1 kernel có các chức năng
theo yêu cầu trên kiến trúc máy chỉ định.
1/20/2015

Khoa KTMT

7

MiniProject
• Đề tài 05: Viết 1 system call thêm vào hệ điều
hành.
• Đề tài 06: Hiện thực cơ chế giao tiếp giữa các
process với nhau.
• Đề tài 07: Hiện thực cơ chế blocking ...
1/20/2015 Khoa KTMT 1
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
Heä Ñieàu Haønh
(Operating Systems)
Bài giảng Hệ Điều Hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ Điều Hành - Người đăng: tuyetchinh1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài giảng Hệ Điều Hành 9 10 456