Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học: Kỹ thuật vi xử lý.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học: Kỹ thuật vi xử lý.
2. Phân bố thời gian:
45 tiết ( 3 trình ).
3. Môn tiên quyết:
Kỹ thuật vi xử lý là môn học quan trọng trong việc nghiên cứu phần cứng máy tính.
Các kiến thức môn học cần có để phục vụ cho môn học này bao gồm:
• Kỹ thuật điện tử số (2 mức: 0, 1, bộ nhớ).
• Kiến trúc máy tính.
4. Đối tượng học:
Sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính, Điều khiển tự động, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật
điện tử, Công nghệ thông tin.
5. Mô tả môn học:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất có tính chất hệ thống liên quan
đến kỹ thuật VXL. Trang bị cho sinh viên khả năng tư duy trong nghiên cứu, tiếp cận với
các hệ VXL tiên tiến, hiện đại hơn. Ngoài ra học phần còn giúp cho sinh viên dễ dàng hơn
trong việc xây dựng các chương trình điều khiển thiết bị ghép nối với máy tính.
Nội dụng cụ thể bao gồm các phần cơ bản sau:
• Khái niệm, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của một hệ VXL.
• Bộ VXL 8088/8086.
• Các ghép nối cơ bản của 8088/8086 với thiết bị ngoại vi.
• Các phương thức đièu khiển vào ra dữ liệu trong kỹ thuật VXL.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải tham gia đủ trên 80% giờ trên lớp. Phải hoàn thành đầy đủ bài tập và
các bài thực hành trong chương trình.
7. Nội dung giảng dậy
Chương 1 Hệ vi xử lý
1.1. Vi xử lý là gì?
1.2. Các thế hệ của bộ vi xử lý

Nguyễn văn Hải- Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý-nguyenhai.dhspkt@gmail.com

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

1.2.1.
Thế hệ 1 (1971 đến 1973)
1.2.2.
Thế hệ 2 (1974 đến 1977)
1.2.3.
Thế hệ 3 (1978 đến 1982)
1.3. Thế hệ 4 (1983 đến nay)
1.4. Giới thiệu cấu trúc của hệ vi xử lý
1.3.1.
CPU - Bộ xử lý trung tâm
1.3.2.
Bộ nhớ bán dẫn (ROM, RAM)
1.3.3.
Hệ thống vào ra (I/O)
1.3.4.
Liên hệ giữa các khối
Chương 2 Bộ vi xử lý 8088 của Intel
2.1. Giới thiệu hoạt động của bộ vi xử lý 8088
2.1.1.
Giới thiệu chung
2.1.2.
Cấu trúc và hoạt động của bộ VXL 8088
2.2. Chế độ địa chỉ của 8088
2.2.1.
Chế độ địa chỉ thanh ghi
2.2.2.
Chế độ địa chỉ tức thì
2.2.3.
Chế độ địa chỉ tực tiếp
2.2.4.
Chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
2.2.5.
Chế độ địa chỉ tương đối cơ sở
2.2.6.
Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số
2.2.7.
Chế độ địa chỉ tương đối chỉ số cơ sở
2.3. Mô tả tập lệnh của 8088
2.3.1.
Nhóm lệnh chuyển dữ liệu
2.3.2.
Nhóm lệnh số học
2.3.3.
Nhóm lệnh logic, dịch và quay
2.3.4.
Nhóm lệnh so sánh
2.3.5.
Nhóm lệnh rẽ nhánh (nhảy), lặp
2.3.6.
Nhóm các lệnh đặc biệt
Chương 3 Lập...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT MÔN HC
Tên môn hc: K thut vi x lý.
Bài giảng kỹ thuật vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật vi xử lý - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật vi xử lý 9 10 527