Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tạo và sử dụng Email

Được đăng lên bởi ngthanhchien
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
Mục đích sử dụng email:
-Gửi và nhận thư bằng email có tính
nhanh chóng, rẻ tiền và hiện đại.
- Bạn có thể gửi tài liệu, hình ảnh… qua
email.
-Cùng một nội dung thư có thể gửi cho
nhiều người ….
1

I. Tạo một địa chỉ e_mail
trong Yahoo!
Bước 1:
-Khởi

động vào chương trình Internet
Explorer.
-Từ dòng address nhập vào địa chỉ


2

3

Bước

2:
- Nhấp chuột vào Sign Up ta bắt
đầu điền đầy đủ các thông tin mà
Yahoo! yêu cầu:
+ Thông tin cá nhân:
Họ và Tên, ngày tháng năm sinh,
giới tính, quốc gia đang sống, mã
số vùng điện thoại.
4

5

- Đặt địa chỉ Email.
- Nhập mật mã.
- Xác nhận lại mật mã.

6

7

+ Để phòng trường hợp bạn quên
mật khẩu:
- Nhập địa chỉ Email thay thế (email
khác với mail yahoo).
- Nhập câu hỏi bảo mật
- Nhập câu trả lời cho câu hỏi bảo
mật
.

8

9

- Nhập vào mã hiển thị (code show)
- Đánh dấu vào ô “Do you agree” để đồng ý
với những quy định của yahoo đưa ra
- Nhấp vào nút Create My Account.

10

- Yahoo! Thông báo bạn đã tạo thành công

11

Chú

ý: Trong quá trình tạo
hộp thư nếu bị sai bước nào
hoặc địa chỉ email cần tạo
đã có người khác sử dụng
Yahoo! sẽ báo và ta thiết lập
lại bước đó cho đúng rồi
nhấp lại “Create My Acount”.
12

Lần đầu tiên nhận mail: Từ màn hình
thông báo địa chỉ email đã được tạo.
Nhấp vào“Continue”.

13

Nhấp vào “Try It Now”

14

Chọn “Go to the Original Yahoo Mail” để
chọn phiên bản chính của Yahoo Mail

15

Nhấp chọn “Go to My Mail”

16

Màn hình gửi và nhận thư

17

II: GỬI VÀ NHẬN THƯ VỚI
YAHOO MAIL
Thực hiện:

Khởi động vào chương trình
Internet Explorer.
- Từ dòng address nhập vào địa
chỉ 
-

18

-

Nhập vào địa chỉ email vừa tạo tại dòng “Yahoo ID”.
Nhập mật khẩu vào dòng “Password “
Sau đó nhấp vào nút “Sign In”.

19

 Màn






hình gửi và nhận thư có 5 mục chính:
+ Inbox: Chứa hộp thư đến.
+ Draft: Chứa thư nháp.
+ Sent: Chứa thư đã gửi đi.
+ Bulk: Chứa thư rác.
+ Trash: Thùng rác (Chứa thư bị xoá).

20

21

1. Gửi thư:
- Ta nhấp vào nút “Composs”.

22

-

Màn hình viết thư có 4 mục chính:
+ Địa chỉ người nhận (bắt buộc phải có).
+ Nhập chủ đề (không bắt buộc).
+ Viết nội dung thư vào chỗ trống dành để
viết thư.
+ Gửi theo tập tin đính kèm ta nhấn vào
“attach files”.

23

24

Sau khi nhấn vào “Attach files” để gửi tập
tin đính kèm, Nhấp lên nút Borrow hộp
thoại Choose file xuất hiện, chỉ cho thư
mục máy tính của bạn. Nhấp lên file mà
bạn muốn gửi.

25

- Nhấn trở lại “Attach Files” một lần nữa để
xác nhận ...
1
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
Mục đích sử dụng email:
-
Gửi nhận thư bằng email tính
nhanh chóng, rẻ tiền và hiện đại.
-
Bạn thể gửi tài liệu, hình ảnh… qua
email.
-
Cùng một nội dung thư thể gửi cho
nhiều người ….
Bài giảng tạo và sử dụng Email - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tạo và sử dụng Email - Người đăng: ngthanhchien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài giảng tạo và sử dụng Email 9 10 254