Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

Được đăng lên bởi nong van duan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4746 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
(Electromagnetic Fields)

DƯƠNG HIỂN THUẬN
0918-125-540
dhthuan@yahoo.com

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Giới Thiệu
Mục tiêu: Hiểu được bản chất của sóng điện từ làm
cơ sở cho việc phân tích đánh giá các các bài
toán trong lĩnh vực vô tuyến
Yêu câù: Đã học về giải tích hình học, toán vi tích
phân và đại số tuyến tính
Thi cử: Bài tập và thi giữa kỳ - 30%, Thi cuối kỳ 70% (thi viết)
Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Giới Thiệu
Nội dung:
Chương 1: Khái niệm và phương trình, định luật cơ bản
Chương 2: Trường điện tĩnh
Chương 3: Trường điện từ dừng
Chương 4: Trường điện từ biến thiên
Chương 5: Bức xạ sóng điện từ
Chương 6: Ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng
Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Giới Thiệu
Tài liệu tham khảo:
[1] Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ, “Trường điện từ”, Nhà
xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
[2] Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ, “Bài tập trường điện từ”,
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
[3] Jonh R.Reitz, Frederich J.Milford, Robert W.Christy- Addision,
“Foundations of Electromagnetic Theory”, Addison - Wesley
Publishing Company, USA, 1993.
[4] Clayton R. Paul, Keith W. Whites, Syed A. Nasar, “Introduction to
Electromagnetic Fileds”, Mc GrawHill - International Edition ,
1998.
Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Giới Thiệu
Tài liệu tham khảo:
[5] Jonh D.Kraus, Daviel A Fleisch, “Electromagnetics with
Applications”, Mc Graw Hill, Singapore, 1999.
[6] Nguyễn Kim Đính, “Bài giảng Trường điện từ”, Đại học
Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1999.
[7] Phan Hồng Phương, “Lý thuyết Trường điện từ”, Học viện
Bưu chính Viễn thông, 2000.
[8] Richard E. Dubroff, “Electromagnetics Concepts and
Applications”, Prentice Hall International, Inc, 1996.
Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 1: Khái niệm và Định nghĩa, Định lý cơ bản
• Vô hướng và Vector
 Đại lượng vô hướng và đại lượng vector
 Hệ toạ độ Descartes
z
z

O

y

y

x

  
  
ix  i y  iz
  
  
i y  iz  ix
  
  
iz  ix  i y

x

Trường Đại Học Sài Gòn


Khoa Điện Tử Viễn Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn

Chương 1: Khái niệm và Định nghĩa, Định lý cơ bản
• Các hệ tọa độ
 Hệ toạ độ trụ
r,,z



rP,P,zP


Trường Đại Học Sài...
TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
(Electromagnetic Fields)
DƯƠNG HIỂN THUẬN
0918-125-540
dhthuan@yahoo.com
Khoa Đin T Vin Thông
thuan.dh@cb.sgu.edu.vn
Trường Đại Hc Sài Gòn
www.sgu.edu.vn
Trường Đại Hc Sài Gòn
www.sgu.edu.vn
DƯƠNG HIỂN THUẬN
0918-125-540
dhthuan@yahoo.com
BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - Người đăng: nong van duan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ 9 10 780