Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra tin học ứng dụng B

Được đăng lên bởi Chu Bảo Khanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA
Học phần: Tin học ứng dụng trình độ B
Họ tên:......................................................................
Thời gian chuẩn bị 90 phút
Đề KT gồm 1 trang
ĐỀ SỐ 2
C©u 1 (5 điểm): a)Soạn thảo văn bản theo mẫu sau:
Những vần thơ hay
Thơ tính trong tôi

b) Nhập công thức sau:
dx

I= cos x

x 
ln tg     C
2 4

...
ĐỀ KIỂM TRA
Hc phn: Tin hc ng dng trnh đ B
H tên:......................................................................
Thời gian chuẩn bị 90 phút
Đề KT gồm 1 trang
ĐỀ SỐ 2
C©u 1 (5 đim): a)Son tho văn bn theo m!u sau:
b) Nhp công thc sau:
I=
C
x
tg
x
dx
42
ln
cos
Những vn thơ hay
Thơ tính trong tôi
Bài kiểm tra tin học ứng dụng B - Người đăng: Chu Bảo Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài kiểm tra tin học ứng dụng B 9 10 847