Ktl-icon-tai-lieu

bài tập excel

Được đăng lên bởi Thanh Nhan Tran Le
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 2406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY T.N.H.H THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ HỒNG PHÚC
HONG PHUC TRANDING & TECHNOLOGY CO.,LTD (HPC TECHCOM CO.,LTD)
Office 46 SaiDong . Long Bien . Ha noi Tell : +84 4-8759675 Fax :+84 4-8759658 E-mail : contact@hpc.com.vn
Website.

HPC IT SHOWROOM
website bán hàng trực tuyến :

BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ
Công ty TM & CN Hồng Phúc xin Trân trọng gửi tới Quý khách hàng báo giá như sau (GI B NĐ BAO GỒM THUẾ VAT) :

CẦU HÌNH CHI TIẾT
MÁY TÍNH FPT ELEAD

Bảo hành

Đơn giá
(VNĐ)

24 tháng

7.590.000

24 tháng

6.990.000

Máy tính FPT ELRAD - Moodel M345
Intel pentium Dual Core 430 (1.8GHz/800/512k) chipset Intel 945GC
3 bus 1066 , DDR2-1Gb/667 , Graphic , Audio , Lan onboar , HDD
160Gb Sata2 , DVD-Rom, Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 17" ,
Elead Case Full size ATX

24 tháng

6.290.000

Máy tính FPT ELRAD - Moodel M505
Intel pentium Dual Core E 2180 (2.8GHz/800/1M) chipset Intel 945GC
4 bus 1066 , DDR2-1Gb/667 , Graphic , Audio , Lan onboar , HDD
160Gb Sata2 , DVD-CDRW Combo, Keyboard , Mouse FPT Elead
Monitor 17" , Elead Case Full size ATX

24 tháng

5.990.000

Máy tính FPT ELRAD - Moodel E925
Core 2 Quard Q6600 (2.4GHz/1066/8M) chipset Intel G33 bus 1333 ,
5 DDR2 2x1Gb/800, Graphic tích hợp Intel GMA3100 , Audio tích hợp 8
kênh âm thanh , Lan onboar , HDD 250Gb Sata2 , DVD-CDRW ,
Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 19" LCD , Elead Case Full size
ATX , Card Reader 16 in 1 , Speaker Creative 4.1

24 tháng

15.990.000

Máy tính FPT ELRAD - Moodel E835
Core 2 Duo E4500 (2.2GHz/1066/8M) chipset Intel G33 bus 1333 ,
6 DDR2-1Gb/667, Graphic tích hợp Intel GMA3100 , Audio tích hợp 8
kênh âm thanh , Lan onboar , HDD 250Gb Sata2 , DVD-CDRW ,
Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 17" LCD , Elead Case Full size
ATX , Card Reader 16 in 1 , Speaker Creative 4.1

24 tháng

11.990.000

TT

Máy tính FPT ELEAD - Model M655
Intel pentium Dual Core E 2160 (1.8GHz/800/1M) chipset Intel 945GC
1 bus 1066 , DDR2-1Gb/667 , Graphic N7200GS 256Mb +Turbo cache
upto 512Mb , Audio , Lan onboar , HDD 160Gb Sata2 , DVD-CDRW
Combo, Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 17" , Elead Case Full
size ATX , Card Reader 16 in 1
Máy tính FPT ELRAD - Moodel M639
2 Intel pentium Dual Core E 2180 (2.8GHz/800/1M) chipset Intel 945GC
bus 1066 , DDR2-1Gb/667 , Graphic , Audio , Lan onboar , HDD
160Gb Sata2 , DVD-Rom, Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 17" ,
Elead Case Full size ATX

Để biết thông tinh chương trình khuyến mãi , vui lòng liên hệ :
Phòng kinh doanh :

Chi tiết xin vui lòng ...
CÔNG TY T.N.H.H THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ HỒNG PHÚC
HONG PHUC TRANDING & TECHNOLOGY CO.,LTD (HPC TECHCOM CO.,LTD)
Office 46 SaiDong . Long Bien . Ha noi Tell : +84 4-8759675 Fax :+84 4-8759658 E-mail : contact@hpc.com.vn
Website.www.abcd.com.vn
BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ
TT
CẦU HÌNH CHI TIẾT
Bảo hành
MÁY TÍNH FPT ELEAD
1 24 tháng 7.590.000
2 24 tháng 6.990.000
3 24 tháng 6.290.000
4 24 tháng 5.990.000
5 24 tháng 15.990.000
6 24 tháng 11.990.000
Để biết thông tinh chương trình khuyến mãi , vui lòng liên hệ :
Phòng kinh doanh :
Chi tiết xin vui lòng liên hệ - 04.8759675
website bán hàng trực tuyến :WWW.ABCD.COM.VN
Công ty TM & CN Hồng Phúc xin Trân trọng gửi tới Quý khách hàng báo giá như sau (GI B NĐ BAO GỒM THUẾ VAT):
Đơn giá
(VNĐ)
Máy tính FPT ELEAD - Model M655
Intel pentium Dual Core E 2160 (1.8GHz/800/1M) chipset Intel 945GC
bus 1066 , DDR2-1Gb/667 , Graphic N7200GS 256Mb +Turbo cache
upto 512Mb , Audio , Lan onboar , HDD 160Gb Sata2 , DVD-CDRW
Combo, Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 17" , Elead Case Full
size ATX , Card Reader 16 in 1
Máy tính FPT ELRAD - Moodel M639
Intel pentium Dual Core E 2180 (2.8GHz/800/1M) chipset Intel 945GC
bus 1066 , DDR2-1Gb/667 , Graphic , Audio , Lan onboar , HDD
160Gb Sata2 , DVD-Rom, Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 17" ,
Elead Case Full size ATX
Máy tính FPT ELRAD - Moodel M345
Intel pentium Dual Core 430 (1.8GHz/800/512k) chipset Intel 945GC
bus 1066 , DDR2-1Gb/667 , Graphic , Audio , Lan onboar , HDD
160Gb Sata2 , DVD-Rom, Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 17" ,
Elead Case Full size ATX
Máy tính FPT ELRAD - Moodel M505
Intel pentium Dual Core E 2180 (2.8GHz/800/1M) chipset Intel 945GC
bus 1066 , DDR2-1Gb/667 , Graphic , Audio , Lan onboar , HDD
160Gb Sata2 , DVD-CDRW Combo, Keyboard , Mouse FPT Elead
Monitor 17" , Elead Case Full size ATX
Máy tính FPT ELRAD - Moodel E925
Core 2 Quard Q6600 (2.4GHz/1066/8M) chipset Intel G33 bus 1333 ,
DDR2 2x1Gb/800, Graphic tích hợp Intel GMA3100 , Audio tích hợp 8
kênh âm thanh , Lan onboar , HDD 250Gb Sata2 , DVD-CDRW ,
Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 19" LCD , Elead Case Full size
ATX , Card Reader 16 in 1 , Speaker Creative 4.1
Máy tính FPT ELRAD - Moodel E835
Core 2 Duo E4500 (2.2GHz/1066/8M) chipset Intel G33 bus 1333 ,
DDR2-1Gb/667, Graphic tích hợp Intel GMA3100 , Audio tích hợp 8
kênh âm thanh , Lan onboar , HDD 250Gb Sata2 , DVD-CDRW ,
Keyboard , Mouse FPT Elead Monitor 17" LCD , Elead Case Full size
ATX , Card Reader 16 in 1 , Speaker Creative 4.1
HPC IT SHOWROOM
bài tập excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập excel - Người đăng: Thanh Nhan Tran Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
bài tập excel 9 10 84