Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công nghệ phần mềm
Đề tài : Tìm hiểu các kĩ thuật kiểm thử
Nhóm thực hiện

Loan

Phạm Hoàng Hà
Mai Đức Khiêm
Nguyễn Thanh

Khái quát nội dung trình bày
•
•
•
•
•
•

Kiểm thử phần mềm ( KTPM ) là gì ?
Tại sao phải kiểm thử PM ?
Lịch sử của Kiểm thử phần mềm
Khái quát về các kĩ thuật kiểm thử
Các kĩ thuật kiểm thử
Kết luận và hỏi đáp

Tại sao phải KTPM ?
• Đảm bảo chất lượng phần mềm sau

khi đưa ra sử dụng
• Hoàn thiện & nâng cấp khả năng
phần mềm
• Tránh rủi ro cho khách hàng và giảm
bảo trì, bảo hành cho người viết phần
mềm.

Kiểm thử phần mềm
Kiểm thử phần mềm là công việc sau cùng trước
khi đưa phần mềm ra thị trường (release) , kiểm
thử được thực hiện thông qua các bài Test.
- Thực tế là áp dụng các phương pháp, chiến lược
cho các các tập giá trị cho đầu vào để xem kết
quả đầu ra có như ý muốn hay không ?

Lịch sử của kiểm thử phần
mềm

Khái quát các kĩ thuật KTPM
• White Box Testing (Hộp trắng)
• Black Box Testing ( Hộp đen )
• Grey box testing (Hộp xám)

White Box Testing
Khái niệm

• Còn được gọi là clear box testing, glass box

testing, transparent box testing, or structural
testing, thường thiết kế các trường hợp kiểm
thử dựa vào cấu trúc bên trong của phần
mềm.

•

WBT đòi hỏi kĩ thuật lập trình am hiểu cấu
trúc bên trong của phần mềm ( các đường,
luồng dữ liệu, chức năng, kết quả ).

• Phương thức : Chọn các đầu vào và xem các đầu

ra

White Box Test

White Box Testing
Đặc điểm

• Phụ thuộc vào các cài đặt hiện tại

của hệ thống và của phần mềm, nếu
có sự thay đổi thì các bài test cũng cần
thay đổi theo.
• Được ứng dụng trong các kiểm tra ở cấp
độ mô đun(điển hình), tích hợp (có khả
năng) và hệ thống của quá trình test phần
mềm.

White Box Testing
Các kĩ thuật
•
•

Kiểm thử luồng, lộ trình ( Deriving Test Cases)
+ Lộ trình cơ sở (Basis path Testing)

• Luồng điều khiển / Phạm vi
• (Control-flow / Coverage Testing)

• + Phương thức - Method Coverage
• + Câu lệnh – Statement Coverge
• + Nhánh - Branch Coverge
• + Điều kiện – Condition Converage
• Kiểm thử luồng dữ liệu ( Data Flow Test )
• Trường hợp hỏng ‘rác’ – Failure ‘Dirty’ Case Test
• Flow Groaps Revisited

White Box Testing
Kiểm thử luồng, lộ trình
( Deriving Test Cases)

• Basis Path Testing ( Kiểm thử lộ trình cơ sở)

• Equivalence Partitioning / Boundary Value
( Phân vùng tương đương và Giá trị biên )

White Box Testing
Basis Path Testing

• Kiểm tra lộ trình cơ sở :
• Là kĩ thuật kiểm thử mà phần mềm
được chia thành các lộ trình
• Đảm bảo các lộ trình độc lập qua một mô
đun m...




Tìm hiểu các kĩ thuật kiểm thử
Tìm hiểu các kĩ thuật kiểm thử


Nhóm thực hiện
Nhóm thực hiện


Phạm Hoàng
Phạm Hoàng
Mai Đức Khiêm
Mai Đức Khiêm
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
Loan
Loan
Hoàng Quyết
Hoàng Quyết
Tiến
Tiến
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm 9 10 710