Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn lập trình

Được đăng lên bởi huyenvi1910
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO
MÔN: LẬP TRÌNH TRÊN NỀN WINDOWS

“XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC”

Sinh viên thực hiện: Vi Thị Thu Huyền
Bùi Thu Hường
Quyền Thu Hương
Lớp :

ĐH2C4

Giảng viên:

THs. Vũ Văn Huân

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

LỜI MỞ Đ ẦU
Ngày nay tin học đã phát triển đạt đến mức độ cao, được ứng dụng vào
mọi ngành , mọi lĩnh vực của nền kinh tế đất nước góp phần quan trọng làm cho
các ngành này phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tin học quản lý nhằm nâng
cao năng suất và tốc độ xử lý một lượng thông tin lớn, phức tạp để đưa ra thông
tin kịp thời và nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Hoà cùng sự phát
triển của nền kinh tế đất nước là các nhân tài của đất nước. Hàng năm các
trường đại học điều tổ chưc các kỳ thì tuyển sinh đại học để đào tạo các nhân
tài đó theo nghị quyết của nhà nước. Theo tìm hiểu thực tế thì đại đa số các hệ
thống quản lý hồ sơ đăng ký tuyển sinh đại học (QLHSĐKTSĐH) ở các trường
đại học chỉ đơn thuần là quản lý thủ công và một số hệ thống QLHSĐKTSĐH
bằng máy tính như lưu trữ các thông tin chung về các thí sinh dự thi trên máy
tính chủ yếu trên Word. Các mẫu báo cáo thống kê phải viết tay hoặc có đánh
máy thì lại phải đánh lại danh sách thí sinh theo nội dung báo cáo, công việc này
mất thời gian mà chưa hiệu qủa cao chưa đồng bộ. Nếu tin học hoá được các hệ
thống thủ công này thì trong tương lai hệ thống QLHSĐKTSĐH được đồng bộ
hoá của tất cả các trường đại học, đồng thời việc cập nhật những thay đổi hay
tìm kiếm thông tin với những công việc trước đây ta làm mất rất nhiều thời gian
thì bây giờ chỉ cần làm trong thời gian ngắn.

1|Page

Mục lục
Chương I: Giới thiệu bài toán
1.1 Mô tả bài toán 3
1.2 Khảo sát thực tế

3

Chương II: Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
2.1 Phân tích bài toán

5

2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 5

Chương III: Thiết kế phần mềm
3.1 Giới thiệu phần mềm 9
3.2 Giao diện phần mềm 9
3.3 Chương trình tiêu biểu

2|Page

20

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN
1.1

Mô tả bài toán
 Các đơn vị trường đại học khi nhận được hồ sơ đăng ký dự thi của các
thí sinh, cán bộ của trường chịu trách nhiệm cần lưu trữ lại các thông


tin cần thiết của thí sinh phục vụ cho kì thi tuyển sinh đại học.
Cán bộ có trách nhiệm cập nhật thông tin cần thiết cho sinh viên về hồ
sơ tuyển sinh, thông tin chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề mà trường
tuyển sinh, kết quả tuyển sinh cho thí sinh cũng như toàn thể cán bộ

1.2



trong hệ...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO
MÔN: LẬP TRÌNH TRÊN NỀN WINDOWS
“XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC”
Sinh viên thực hiện: Vi Thị Thu Huyền
Bùi Thu Hường
Quyền Thu Hương
Lớp : ĐH2C4
Giảng viên: THs. Vũ Văn Huân
Bài tập lớn lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn lập trình - Người đăng: huyenvi1910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài tập lớn lập trình 9 10 59