Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia

Được đăng lên bởi tienthanh2312bg-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2261 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP LỚN MÔN HỆ CHUYÊN GIA
Sinh viên có thể làm bài tập lớn độc lập hoặc theo nhóm, mỗi nhóm tối đa 5
người. Các nhóm phải nộp báo cáo, chương trình và bảo vệ vào cuối kỳ
(quyển và đĩa CD).
Nội dung bao gồm:
- Tên đề tài
- Mục lục
- Phân công công việc
- Phân tích bài toán: Mục đích bài toán, cách làm
- Cấu trúc dữ liệu và cách biểu diễn bài toán
- Các thuật toán được sử dụng (dưới dạng mã giả hoặc sơ đồ khối)
- Ngôn ngữ sử dụng (C++, Java, LISP, PROLOG,…)
- Một số giao diện và kết quả chạy chương trình.
- Tài liệu tham khảo
Đề tài
Sinh viên có thể tự đưa ra đề tài hoặc tham khảo các đề tài sau đây:
1. Xây dựng hệ chuyên gia chuẩn đoán bệnh(tâm thần, tim…)
2. Xây dựng hệ chuyên gia chuẩn đoán hỏng hóc(máy tính, thiết bị di
động…)
3. Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn (hướng nghiệp, …)
4. Tìm hiểu ngôn ngữ (OPS5, FLOPS- Fuzzy Expert systems and Fuzzy
reasoning, Prolog trên dos, Prolog trên Windown)
5. Bài toán điều khiển sử dụng logic mờ(máy bơm nước, máy giặt, liều
lượng thuốc cho bệnh nhân…)
6. Tìm hiểu suy diễn mờ và minh họa sử dụng Matlab(Có thể 2 nhóm
cùng tìm hiểu sử dụng Matlab nhưng cài đặt ứng dụng khác nhau)

7. Cài đặt cơ chế lập luận dựa trên độ chắc chắn trong Hệ MYCIN (Cài
đặt trong môi trường windows)
8. Hệ thống dự báo(thời tiết, biến động giá vàng…)sử dụng cây quyết
định.
9. Trình bày một Expert System Shell (tìm trên Internet) (2 nhóm làm 3
hệ chuyên gia vỏ khác nhau)
10.Cài đặt hệ chuyên gia gia phả
12.

Nghiên cứu giải thuật luật kết hợp Apriori và ứng dụng
13.Nghiên cứu giải thuật luật kết hợp Charm và ứng dụng
14. Nghiên cứu giải thuật luật kết hợp FPTree và ứng dụng
15.Nghiên cứu giải thuật phân cụm K-mean và ứng dụng
16. Nghiên cứu giải thuật phân lớp KNN và ứng dụng
17.Nghiên cứu giải thuật ILA và ứng dụng
18. Nghiên cứu giải thuật Quinland và ứng dụng

...
BÀI TẬP LỚN MÔN HỆ CHUYÊN GIA
Sinh viên thể làm i tập lớn độc lập hoặc theo nhóm, mỗi nhóm tối đa 5
người. Các nhóm phải nộp báo cáo, chương trình bảo vệ vào cuối kỳ
(quyển và đĩa CD).
Nội dung bao gồm:
- Tên đề tài
- Mục lục
- Phân công công việc
- Phân tích bài toán: Mục đích bài toán, cách làm
- Cấu trúc dữ liệu và cách biểu diễn bài toán
- Các thuật toán được sử dụng (dưới dạng mã giả hoặc sơ đồ khối)
- Ngôn ngữ sử dụng (C++, Java, LISP, PROLOG,…)
- Một số giao diện và kết quả chạy chương trình.
- Tài liệu tham khảo
Đề tài
Sinh viên có thể tự đưa ra đề tài hoặc tham khảo các đề tài sau đây:
1. Xây dựng hệ chuyên gia chuẩn đoán bệnh(tâm thần, tim…)
2. Xây dựng hệ chuyên gia chuẩn đoán hỏng hóc(máy tính, thiết bị di
động…)
3. Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn (hướng nghiệp, …)
4. Tìm hiểu ngôn ngữ (OPS5, FLOPS- Fuzzy Expert systems and Fuzzy
reasoning, Prolog trên dos, Prolog trên Windown)
5. Bài toán điều khiển s dụng logic mờ(máy bơm nước, máy giặt, liều
lượng thuốc cho bệnh nhân…)
6. Tìm hiểu suy diễn m và minh họa sử dụng Matlab(Có thể 2 nhóm
cùng tìm hiểu sử dụng Matlab nhưng cài đặt ứng dụng khác nhau)
Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia - Trang 2
Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia - Người đăng: tienthanh2312bg-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia 9 10 760