Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi phamquoctuan93
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Đề tài:
QUẢN LÝ KSSV ĐHDL HẢI PHÒNG
I.

Giới thiệu:

KSSV là một mô hình điển hình của khu KTX sinh viên trong các trường Đại học cả nước
của trường ĐHDL Hải Phòng, là nơi tạm trú của hơn 1000 sinh viên trường Đại học dân lập Hải
Phòng nhằm đảm bảo cho sinh viên có đủ điều kiện về sức khoẻ và thể lực trong thời gian học
tập tại trường.
Phụ trách KSSV là Tổ Công tác sinh viên. Đây là bộ phận trực thuộc trường Đại học Dân lập
Hải Phòng có nhiệm vụ quản lý sinh viên. Ngoài việc tổ chức các hoạt động học tập và văn hoá
thể thao cho sinh viên nội trú Tổ CTSV còn có nhiệm vụ kết hợp với Tổ Bảo vệ và các lực lượng
an ninh địa phương nhằm bảo đảm ninh cho khu KSSV.
Việc quản lý hơn 1000 sinh viên gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy một hệ thống quản lý khách
sạn sinh viên tự động sẽ giúp cho Tổ công tác sinh viên quản lý sinh viên một cách hiệu qủa hơn.
Đó chính là lý do để chúng em tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý sinh viên KSSV
này.
II. Mô tả bằng lời:
1, Tiếp nhận sinh viên nội trú
- Sinh viên khoá cũ có nhu cầu tạm trú tại KSSV viết đơn theo mẫu và nộp cho tổ CTSV.
- Sinh viên khoá cũ có nhu cầu tiếp tục tạm trú tại KSSV sẽ được Tổ CTSV xem xét ký tiếp hoặc
chấm dứt hợp đồng thông qua kết quả rèn luyện của năm học trước.
- Quản lý sinh viên ngành hướng dẫn sinh viên đủ điều kiện nội trú làm thủ tục, nộp lệ phí, nhận
phòng. Dự kiến trưởng phòng, lên danh sách và nộp cho Tổ trưởng tổ CTSV.
- Cán bộ quản lý sinh viên ngành nhập danh sách sinh viên vào chương trình quản lý sinh viên và
in danh sách nộp cho tổ trưởng. Tổ trưởng tổng hợp và nộp cho phòng tài vụ một bản.
2, Thủ tục ra khỏi KSSV
* Các trường hợp ra khỏi KSSV:
- Hết hợp đồng ở KSSV: cán bộ quản lý sinh viên ngành thông báo cho sinh viên trước một
tháng.
- Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:
+ Sinh viên nộp đơn ra khỏi KSSV: nộp cho tổ trưởng tổ CTSV duyệt và trả lời trong một tuần.
+ Sinh viên bị đình chỉ học tập, từ chối đào tạo phải ra khỏi KSSV từ ngày quyết định có hiệu
lực.
+ Sinh viên rèn luyện yếu kém, vi phạm nhiều lần nội quy, quy chế của KSSV phải ra khỏi
KSSV theo thông báo.
* Khi ra khỏi KSSV:
- Sinh viên phải làm các thủ tục thanh toán, bàn giao tài sản theo quy định.
- Cán bộ quản lý sinh viên ngành xoá tên sinh viên khỏi danh sách sinh viên nội trú.
4, Xét kỉ luật sinh viên:
- Khi sinh viên vi phạm kỉ luật và có chứng cứ vi phạm cán bộ quản lý sinh viên yêu cầu sinh
viên viết bản kiểm điểm.
- Cán bộ quản lý sinh viên ngành ...
Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Đề tài:
QUẢN LÝ KSSV ĐHDL HẢI PHÒNG
I. Giới thiệu:
KSSV một nh điển hình của khu KTX sinh viên trong các trường Đại học cả ớc
của trường ĐHDL Hải Phòng, nơi tạm trú của hơn 1000 sinh viên trường Đại học dân lập Hải
Phòng nhằm đảm bảo cho sinh viên đ điều kiện về sức khoẻ thể lực trong thời gian học
tập tại trường.
Phụ trách KSSV là Tổ Công tác sinh viên. Đây là bộ phận trực thuộc trường Đại học Dân lập
Hải Phòng nhiệm vụ quản sinh viên. Ngoài việc tổ chứcc hoạt động học tập văn hoá
thể thao cho sinh viên nội trú Tổ CTSV còn có nhiệm vụ kết hợp với Tổ Bảo vệ và các lực lượng
an ninh địa phương nhằm bảo đảm ninh cho khu KSSV.
Việc quản hơn 1000 sinh viên gặp rất nhiều khó khăn. vậy một hệ thống quản khách
sạn sinh viên tự động sẽ giúp cho Tổ công tác sinh viên quản lý sinh viên một cách hiệu qủa hơn.
Đó chính là do để chúng em tiến hành thiết kế sở dữ liệu hệ thống quản sinh viên KSSV
này.
II. Mô tả bằng lời:
1, Tiếp nhận sinh viên nội trú
- Sinh viên khoá cũ có nhu cầu tạm trú tại KSSV viết đơn theo mẫu và nộp cho tổ CTSV.
- Sinh viên khoá cũ có nhu cầu tiếp tục tạm trú tại KSSV sẽ được Tổ CTSV xem xét ký tiếp hoặc
chấm dứt hợp đồng thông qua kết quả rèn luyện của năm học trước.
- Quản lý sinh viên ngành hướng dẫn sinh viên đủ điều kiện nội trú làm thủ tục, nộp lệ phí, nhận
phòng. Dự kiến trưởng phòng, lên danh sách và nộp cho Tổ trưởng tổ CTSV.
- Cán bộ quản lý sinh viên ngành nhập danh sách sinh viên vào chương trình quản lý sinh viên và
in danh sách nộp cho tổ trưởng. Tổ trưởng tổng hợp và nộp cho phòng tài vụ một bản.
2, Thủ tục ra khỏi KSSV
* Các trường hợp ra khỏi KSSV:
- Hết hp đồng KSSV: cán bộ quản sinh viên ngành thông o cho sinh viên trước một
tháng.
- Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:
+ Sinh viên nộp đơn ra khỏi KSSV: nộp cho tổ trưởng tổ CTSV duyệt và trả lời trong một tuần.
+ Sinh viên bị đình chỉ học tập, từ chối đào tạo phải ra khỏi KSSV từ ngày quyết định hiệu
lực.
+ Sinh viên n luyện yếu m, vi phạm nhiều lần nội quy, quy chế ca KSSV phải ra khỏi
KSSV theo thông báo.
* Khi ra khỏi KSSV:
- Sinh viên phải làm các thủ tục thanh toán, bàn giao tài sản theo quy định.
- Cán bộ quản lý sinh viên ngành xoá tên sinh viên khỏi danh sách sinh viên nội trú.
4, Xét kỉ luật sinh viên:
- Khi sinh viên vi phạm kỉ luật chứng c vi phạm cán bộ quản sinh viên yêu cầu sinh
viên viết bản kiểm điểm.
- n bộ quản lý sinh viên ngành t chức họp lớp kiểm điểm, đề nghị nh thức kỉ luật và lập
biên bản gửi tổ trưởng tổ CTSV.
Nhóm 1 – Lớp CT702 – ĐHDL Hải Phòng
1
Bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: phamquoctuan93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống 9 10 72