Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn quản lý dự án công nghê thông tin

Được đăng lên bởi huong209
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN
MỀM QUẢN LÝ BẢO HIỂM
G.V:  Dương Thị Hiền Thanh

Nhóm sinh viên thực hiện:
1.
2.
3.
4.

Đỗ Thị Tân
Phạm Thị Xoan
Nguyễn Thị Hà
Bùi Thị Thu

Thu-Tân-Xoan-Hà

MSV:1121050087
MSV:1121050345
MSV:1121050035
MSV:1121050100

Page 1

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, với sức mạnh công nghệ hiện đại nhanh chóng giúp con
người thoát khỏi những khó khăn trong công việc, cuộc sống tấp nập và hối
hả ta cần phải nhanh chóng gia nhập vào thế giới, chủ động hội nhập.
“Công Nghệ Thông Tin ” một lĩnh vực đầy tiềm năng đã đem lại cho
con người những ứng dụng thật tiện lợi và hữu ích. Một trong những ứng
dụng thiết thực mà nó đem lại là việc ứng dụng tin học vào nhiều lĩnh vực
của đời sống như trong các trường học, công ty, cơ quan, xí nghiệp, bệnh
viện… phần lớn đều ứng dụng tin học để giúp cho việc quản lý được dễ
dàng và thuận tiện hơn. Chính vì vậy, mỗi công ty, mỗi cơ quan đều muốn
xây dựng riêng cho mình một phần mềm quản lý.
Vấn đề quản lý Khách hàng mua bảo hiểm và Đại lý bảo hiểm của các
Công ty bảo hiểm hiện nay, việc quản lý được thực hiện bằng thủ công với
công cụ hỗ trợ chủ yếu là Word và Excel, nên cơ sở dữ liệu tổ chức chưa
chặt chẽ, chi phí quản lý cao, việc truy xuất tìm kiếm thông tin Khách hàng
mất nhiều thời gian,…Do chưa có một phần mềm chuyên dụng đáp ứng tốt
nhu cầu quản lý Khách hàng mua bảo hiểm tại Công ty.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, cơ quan rất cần phần mềm để giải quyết
tốt những vấn đề trên. Chính những yêu cầu thực tế này nhóm em muốn xây
Thu-Tân-Xoan-Hà

Page 2

dựng dự án xây dựng phần mềm “Hệ thống quản lý bảo hiểm” mong rằng sẽ
giúp ích một phần nào đó.
Mặc dù nhóm chúng em đã có sự cố gắng tìm hiểu trong khi thực hiện
đề tài nhưng do điều kiện và thời gian có hạn, cũng như khả năng quản lý dự
án chưa có nên trong bài báo cáo này chúng em không tránh khỏi thiếu sót,
chúng em rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía các thầy cô và các bạn.

PHẦN I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN
1.Thông tin dự án
Tên dự án: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO
HIỂM
Nhân lực:

Nguyễn Thị Hà
Bùi Thị Thu
Phạm Thị Xoan
Đỗ Thị Tân

Thời gian thực hiện dự án:
Thời gian: 34 ngày ( trừ ngày thứ 7,chủ nhật và ngày lễ)
Ngày bắt đầu: 1/12/2014
Ngày kết thúc: 19/01/2015
2.Xác định dự án
Khách hàng
Đia chỉ khách hàng
Đơn vị thực hiện
Người quản lý dự án
Tên dự án
Ngày bắt đầu dự án
Ngày kết thúc dự án
Thu-Tân-Xoan-Hà

Công ty bảo hiểm Bảo Việt( Bảo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI TẬP LỚN
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN
MỀM QUẢN LÝ BẢO HIỂM
G.V: Dương Thị Hiền Thanh
Nhóm sinh viên thực hiện:
1. Đỗ Thị Tân MSV:1121050087
2. Phạm Thị Xoan MSV:1121050345
3. Nguyễn Thị Hà MSV:1121050035
4. Bùi Thị Thu MSV:1121050100
Thu-Tân-Xoan-Hà Page 1
Bài tập lớn quản lý dự án công nghê thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn quản lý dự án công nghê thông tin - Người đăng: huong209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài tập lớn quản lý dự án công nghê thông tin 9 10 270