Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập OOP

Được đăng lên bởi Khánh Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin – Khoa Công Nghệ Phần Mềm

Môn PPLTHĐT

Bài tập thực hành tuần 1 – Ôn tập về lập trình C

1. Viết chương trình nhập vào một phân số, rút gọn phân số và xuất kết quả.
2. Viết chương trình nhập vào hai phân số, tìm phân số lớn nhất và xuất kết quả.
3. Viết chương trình nhập vào hai phân số. Tính tổng, hiệu, tích, thương giữa chúng
và xuất kết quả.
4. Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả.
5. Viết chương trình nhập họ tên, điểm toán, điểm văn của một học sinh. Tính điểm
trung bình và xuất kết quả.

...
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin – Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Môn PPLTHĐT
Bài tập thực hành tuần 1 – Ôn tập về lập trình C
1. Viết chương trình nhập vào một phân số, rút gọn phân số và xuất kết quả.
2. Viết chương trình nhập vào hai phân số, tìm phân số lớn nhất và xuất kết quả.
3. Viết chương trình nhập vào hai phân số. Tính tổng, hiệu, tích, thương giữa chúng
và xuất kết quả.
4. Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả.
5. Viết chương trình nhập họ tên, điểm toán, điểm văn của một học sinh. Tính điểm
trung bình và xuất kết quả.
Bài tập OOP - Người đăng: Khánh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập OOP 9 10 564