Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập powerpoint

Được đăng lên bởi caoboidhg
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2411 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu Tin học đại cương

Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường

BÀI TẬP POWERPOINT:
 Tạo một trình diễn bao gồm các Slide sau và lưu vào ổ D:\ với tên BaiTap.ppt:

Hình 1: Slide 1

Hình 2: Slide 2

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tùng

Trang 1

Tài liệu Tin học đại cương

Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường

Hình 3: Slide 3

Hình 4: Slide 4

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tùng

Trang 2

Tài liệu Tin học đại cương

Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường

Hình 5: Slide 5

Hình 6: Slide 6

 Chọn mẫu thiết kế (Slide Design) phù hợp cho mỗi Slide.
 Tạo hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng tùy ý và hiệu ứng chuyển Slide tiếp bất kỳ.
 Tạo Hyperlink: Khi nhấn chuột vào con thỏ ở Slide 2 sẽ chuyển sang Slide 6.
 Trình diễn các Slide.
 Thiết lập các Slide xuất hiện xoay vòng cho đến khi nhấn phím ESC thì dừng lại.

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tùng

Trang 3

...
Tài liệu Tin học đại cương Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường
Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tùng Trang 1
BÀI TẬP POWERPOINT:
Tạo một trình diễn bao gồm các Slide sau và lưu vào ổ D:\ với tên BaiTap.ppt:
Hình 1: Slide 1
Hình 2: Slide 2
Bài tập powerpoint - Trang 2
Bài tập powerpoint - Người đăng: caoboidhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập powerpoint 9 10 983