Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN Kinh doanh Câu lạc bộ Billiards.

Được đăng lên bởi laonap
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Làng Đại học Thủ Đức là khu vực tập trung sinh viên với mật độ lớn tại TP.HCM, tuy nhiên dịch vụ giải trí nơi đây lại chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thấy đây là thị trường lớn trong lĩnh vực dịch vụ giải trí, chúng tôi đã nghiên cứu khả thi cho dự án : kinh doanh câu lạc bộ Billards nhằm tạo sân chơi cho sinh viên, và đạt được mục tiêu về kinh tế.
II.	MỤC TIÊU DỰ ÁN
-	Mở CLB Billards với diện tích đạt 200 m2 phục vụ cho đối tượng chính là Sinh viên và dân cư trong khu vực ( Diện tích được tính toán theo bố trí tối ưu các bàn billard và khu vực phục vụ)
-	Mục đích: Kinh doanh.
BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN Kinh doanh Câu lạc bộ Billiards. - Người đăng: laonap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN Kinh doanh Câu lạc bộ Billiards. 9 10 408