Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành excel

Được đăng lên bởi Bùi Minh Trực
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 6 lần
các bạn có thể hiểu nhiều hơn về excel bởi các bài thực hành
BÀI TP THC HÀNH EXCEL
BÀI TH
C HÀNH S 1
Bước đầu hc viên thc hin các yêu cu sau:
§ Định dng li d liu ngày, s t Menu Start - Settings- Control Panel - Regional
Settings.
§ Khi động Excel và thc hin các thao tác v khi vi thiết b chut:
- Nhp vào ô A1 ni dung:
Cng hoà
- Sao chép d liu ô A1 sang các ô trong khi A2:C5
- Di chuyn khi d liu A2: C5 đến v trí D2: F5
- Thc hin thao tác thay đổi độ rng ct, độ cao hàng
§
Thc hin mt s thao tác định dng:
- Nhp vào ô A1 ni dung:
Công ty thương mi dch v
- Đưa dòng
Công ty thương mi dch v
vào nm gia khi A1: F1
- Đin mt dãy s có th t tăng dn t 1 đến 10
- Nhp vào ô C4 con s: 200000, sau đó định dng con s này theo dng s tài chính.
- Nhp vào ô D4: 01/12/2004 cho đúng vi định dng kiu dd/mm/yyyy.
- Nhp vào bng tính sau:
Yêu cu: Nhp đúng giá tr và kiu d liu cho bng. D liu ct Tng là loi công
thc được tính:
Tng = Toán + Văn + Anh
BNG GHI ĐIM KIM TRA MÔN HC
STT
H VÀ TÊN
NGÀY SINH
TOÁN
ANH
VĂN
TNG
1
20/01/1985
7.5
6
7
2
Nam
01/10/1986
7
8
9
3
Dũng
15/07/1986
6.5
9
4.5
4
Văn
02/08/1985
8
7
6
5
Tho
05/01/1986
8.5
6
7
6
Tri
07/04/1986
9
9.5
9
7
Thu
19/08/1985
8.5
8.5
10
8
Hùng
09/02/1985
8
7
7
9
Minh
18/07/1986
8
8
8.5
10
Phát
25/03/1985
10
9
7
Bài tập thực hành excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành excel - Người đăng: Bùi Minh Trực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập thực hành excel 9 10 228