Ktl-icon-tai-lieu

bài tập xử lý tín hiệu

Được đăng lên bởi Huy Tran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
************

BÀI TẬP
XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ 2

ĐỀ: BÀI TẬP 1
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện :

Lớp
Nhóm

:
:

Hồ Phước Tiến
Nguyễn Nhật Tuấn (25%)
Trương Nhật Anh (25%)
Nguyễn Đình Đại (25%)
Phan Văn Duy
(25%)
10DT1
38

Đà Nẵng, 4/3/2014

CÂU 1: Cách thiết kế bộ lọc FIR dùng phương pháp cửa sổ:
Bước 1: Chọn loại cửa sổ sử dụng.
Việc chọn oại cửa sổ sử dụng nhằm đảm bảo suy hao trong dải chắn thỏa
mãn chỉ tiêu thiết kế As yêu cầu của bài toán đặt ra.
Có 6 loại cửa sổ khác nhau, trong đó ngoại trừ cửa sổ kaiser có suy hao
trong dải chắn có thể đạt được bằng cách thay đổi hệ số β, còn lại các cửa sổ khác
có suy hao trong dải chắn là cố định.
Ngoài ra, bậc M của bộ lọc phụ thuộc vào độ rộng của dải chuyển tiếp ∆w
và phụ thuộc vào loại cửa sổ được chọn. Với cùng một chỉ tiêu thiết kế, tức là cùng
1 giá trị độ rộng dải chuyển tiếp ∆w, bậc của bộ lọc sẽ khác nhau nếu cọn các cửa
sổ khác nhau.
Vì vậy, việc chọn loại cửa sổ nào còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi
người thiết kế dựa trên cơ sở dung hòa giữa việc đảm bảo suy hao trong dải chắn
đúng theo yêu cầu bài toán và đảm bảo bậc của bộ lọc đủ nhỏ.
Tuy nhiên, thông số ưu tiên ở đây là suy hao As, bở sự thay đổi của bậc bộ
lọc M khi sử dụng các loại cửa sổ khác nhau là không nhiều lắm.
Bước 2: Xác định bậc M của bộ lọc
- Nếu sử dụng cửa sổ kaiser. M được tính theo nhóm công thức:
TRƯỜNG ĐI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA ĐIỆN T VIN THÔNG
************
BÀI TP
X LÍ TÍN HIU S 2
ĐỀ: BÀI TP 1
Giáo viên hướng dn: H Phước Tiến
Sinh viên thc hin : Nguyn Nht Tun (25%)
Trương Nhật Anh (25%)
Nguyễn Đình Đại (25%)
Phan Văn Duy (25%)
Lp : 10DT1
Nhóm : 38
Đà Nẵng, 4/3/2014
bài tập xử lý tín hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập xử lý tín hiệu - Người đăng: Huy Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập xử lý tín hiệu 9 10 344