Ktl-icon-tai-lieu

Bài thi excel

Được đăng lên bởi thachthaothai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG DANH MỤC
Mã SP
Tển SP
CH-01
Đồ gia dụng
CH-02
Đồ may mặc
CH-03
Trang trí NT
CH-04
Hàng điện lạnh
CH-05
Đồ chơi trẻ em
CH-06
Thiết bị điện tử
CH-07
Thiết bị y tế
CH-08
Thiết bị giáo dục
CH-09
Hóa mỹ phẩm
CH-10
Nhiên liệu

CH-01
CH-02
CH-03
CH-04
CH-05
CH-06
CH-07
CH-08
CH-09
CH-10

Anh
34
68
120
350
20
89
1250
350
750
690

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Pháp
Đức
45 USD
47
70 USD
75
130 USD 110
375 USD 355
30 USD
35
100 USD 120
1750 USD 1850
375 USD 390
790 USD 780
680 USD 395

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Mỹ
45
72
170
390
34
110
1890
395
789
700

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

BẢNG GIÁ
Nga
40
69
105
300
30
98
1570
390
750
680

Cuba
Thái
USD
30 USD
28 USD
USD
55 USD
52 USD
USD 100 USD
98 USD
USD 320 USD 289 USD
USD
28 USD
26 USD
USD
90 USD
97 USD
USD 1200 USD 1259 USD
USD 375 USD 390 USD
USD 720 USD 710 USD
USD 650 USD 640 USD

Hàn quốc Trung Quốc
30 USD
25 USD
54 USD
50 USD
106 USD
95 USD
290 USD
275 USD
27 USD
20 USD
96 USD
83 USD
1420 USD
1190 USD
395 USD
320 USD
730 USD
710 USD
670 USD
640 USD

DOANH THU CHI TIẾT NĂM 2009
Mã SP
CH-01
CH-02
CH-05
CH-09
CH-06
CH-08
CH-01
CH-10
CH-07
CH-07
CH-04
CH-02
CH-05
CH-03
CH-02
CH-05
CH-09
CH-06
CH-04
CH-02
CH-05
CH-03
CH-02

Số
Lượng
Đồ gia dụng
Anh
500
Đồ may mặc
Pháp
450
Đồ chơi trẻ em
Đức
300
Hóa mỹ phẩm
Mỹ
120
Thiết bị điện tử
Nga
70
Thiết bị giáo dục
Cuba
130
Đồ gia dụng
Thái
520
Nhiên liệu
Đức
980
Thiết bị y tế
Mỹ
80
Thiết bị y tế
Nga
95
Hàng điện lạnh
Cuba
90
Đồ may mặc
Đức
110
Đồ chơi trẻ em
Mỹ
100
Trang trí NT
Nga
200
Đồ may mặc
Mỹ
110
Đồ chơi trẻ em
Nga
130
Hóa mỹ phẩm
Cuba
250
Thiết bị điện tử
Thái
650
Hàng điện lạnh Trung Quốc
430
Đồ may mặc
Mỹ
490
Đồ chơi trẻ em
Nga
380
Trang trí NT
Cuba
750
Đồ may mặc
Thái
650
Sản Phẩm

Xuất Xứ

Doanh Tổng Chi
Thu
Phí
17,000
65,500
31,500
15,000
10,500
5,850
94,680
80,500
6,860
9,450
48,750
40,000
14,560
10,000
387,100 400,500
151,200
100,000
149,150
40,000
28,800
7,150
8,250
9,000
3,400
4,000
21,000
18,000
7,920
7,800
3,900
3,600
180,000 180,500
63,050
62,000
118,250
110,000
35,280
35,000
11,400
10,000
75,000
70000
33,800
35000

Câu 6:

IN ẤN
Tổng Doanh Thu
Tổng Chi Phí
Lãi/Lỗ
Chọn Mã Sản Phẩm

29200
23450
5750
CH-05

Ghi Chú
Lỗ

Lỗ

Lỗ

Lỗ
Lỗ

Lỗ

Lỗ

DOANH THU CHI TIẾT NĂM 2009
Mã SP
CH-01
CH-02
CH-05
CH-09
CH-06
CH-08
CH-01
CH-10
CH-07
CH-07
CH-04
CH-02
CH-05
CH-03
CH-02
CH-05
CH-09
CH-06
CH-04
CH-02
CH-05
CH-03
CH-02

Số
Lượng
Đồ gia dụng
Anh
500
Đồ may mặc
Pháp
450
Đồ chơi trẻ em
Đức
300
Hóa mỹ phẩm
Mỹ
120
Thiết bị điện t...
B NG DANH M C
Mã SP T n SP
CH-01 gia d ngĐồ
CH-02 may m cĐồ
CH-03 Trang trí NT
CH-04 Hàng i n l nhđ
CH-05 ch i tr emĐồ ơ
CH-06 Thi t b i n tế đ
CH-07 Thi t b y tế ế
CH-08 Thi t b giáo d cế
CH-09 Hóa m ph m
CH-10 Nhiên li u
B NG GIÁ
Anh Pháp cĐứ M Nga Cuba Thái
CH-01 34 USD 45 USD 47 USD 45 USD 40 USD 30 USD 28 USD
CH-02 68 USD 70 USD 75 USD 72 USD 69 USD 55 USD 52 USD
CH-03 120 USD 130 USD 110 USD 170 USD 105 USD 100 USD 98 USD
CH-04 350 USD 375 USD 355 USD 390 USD 300 USD 320 USD 289 USD
CH-05 20 USD 30 USD 35 USD 34 USD 30 USD 28 USD 26 USD
CH-06 89 USD 100 USD 120 USD 110 USD 98 USD 90 USD 97 USD
CH-07 1250 USD 1750 USD 1850 USD 1890 USD 1570 USD 1200 USD 1259 USD
CH-08 350 USD 375 USD 390 USD 395 USD 390 USD 375 USD 390 USD
CH-09 750 USD 790 USD 780 USD 789 USD 750 USD 720 USD 710 USD
CH-10 690 USD 680 USD 395 USD 700 USD 680 USD 650 USD 640 USD
Bài thi excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thi excel - Người đăng: thachthaothai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài thi excel 9 10 869