Ktl-icon-tai-lieu

Baif tập nhóm tổng quan về ICT

Được đăng lên bởi tran thai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập nhóm
Trần Văn Thái: Lớp ONE 13: Nhóm 1;môn ICT 101
Đề bài.

Theo các anh chị để tự học hiệu quả, chúng ta cần vượt qua
những khó khăn gì và cần những kỹ năng nào?
Bài Làm:
Tự học thì tức là tự mình đi tìm những gì mà mình thấy là cần biết.Cho nên ,tự
học đòi hỏi tính chủ động,tự mình phải biết là mình biết gì,chưa biết gì và muốn biết
gì,rồi mới tìm học cái mình muốn biết đó.
1-Để tự học có hiểu quả chúng ta cần vượt qua những khó khăn sau.
- ý thức Tự giác
- Tự giác cũng là một nhiệm vụ được định hướng và chọn lọc. Nó là kết quả của
những nỗ lực hết mình.
Từ việc rèn luyện “ý thức tự giác” nghiệm ra cách quản lý quỹ thời gian.
Quản lý quỹ thời gian có thể là một công việc rất vất vả.
Nếu bạn không quản lý được bản thân, làm sao bạn quản lý được thời gian?
- Tính Tự chủ.
- tự chủ trong học tập là một điều quan trọng và cần thiết. Độc lập, tự chủ là có chính
kiến, có ý thức hoạt động độc lập, không lệ thuộc vào người khác.
Người độc lập, tự chủ sẽ luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh, dù là những hoàn cảnh
khó khăn nhất, biết cách tìm ra và giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu
quả. Độc lập tự chủ trong đời sống, đặc biệt trong xã hội hiện đại như ngày nay là một
điều quan trọng và cần thiết.
-Với một người học sinh ý thức độc lập tự chủ càng cần được phát huy một cách cao
độ. Biểu hiện của điều này chính là một thái độ học tập nghiêm túc, dựa vào sức lực
của chính mình, không dựa dẫm, trông chờ vào người khác,.
- Vạch kế hoạch
-Trước khi làm bất cứ chuyện gì, nên lập kế hoạch. Nếu không có kế hoạch thì không
làm chủ được thời gian, nhất là khi có điều gì bất trắc xảy đến. Một kế hoạch học tập
tốt cũng giống như chiếc phao cứu hộ vậy. Mỗi người, tùy vào nhu cầu của mình, sẽ
lập một kế hoạch học tập riêng, kế hoạch đó có thể thay đổi khi cần, nhưng điều quan
trọng là phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra đúng thời gian.

- Chúng ta phải ý thức một sự thật đơn giản là tuân theo đúng kế hoạch học tập đã
định là một chuyện rất khó làm, trong khi vỡ kế hoạch là một việc dễ làm nhất trên thế
gian này.
2-để tự học hiệu quả, chúng ta cần những kỹ năng sau.
Tự học: "Khả năng quý giá giúp con người thành công trong mọi việc".
Ta không thể chỉ bằng lòng với cách học thuộc các công thức, quy luật, nguyên lý nêu
trong tài liệu, mà phải tự tìm hiểu sâu thêm về những điều đã học. Phải tập luyện kết
hợp ba khả năng: nghe, xem và ghi. Trí nhớ âm thanh sẽ được kết hợp với trí nhớ hình
ảnh, ấn tượng của kiến thức dễ ăn sâu và nhớ lâu hơn.
-.Nghe giảng bài
- Không...
Bài tập nhóm
Trần Văn Thái: Lớp ONE 13: Nhóm 1;môn ICT 101
Đề bài.
Theo các anh chị để tự học hiệu quả, chúng ta cần vượt qua
những khó khăn gì và cần những kỹ năng nào?
Bài Làm:
Tự học thì tức là tự mình đi tìm những gì mà mình thấy là cần biết.Cho nên ,tự
học đòi hỏi tính chủ động,tự mình phải biết là mình biết gì,chưa biết gì và muốn biết
gì,rồi mới tìm học cái mình muốn biết đó.
1-Để tự học có hiểu quả chúng ta cần vượt qua những khó khăn sau.
- ý thức Tự giác
- Tự giác cũng là một nhiệm vụ được định hướng và chọn lọc. Nó là kết quả của
những nỗ lực hết mình.
Từ việc rèn luyện “ý thức tự giác” nghiệm ra cách quản lý quỹ thời gian.
Quản lý quỹ thời gian có thể là một công việc rất vất vả.
Nếu bạn không quản lý được bản thân, làm sao bạn quản lý được thời gian?
- Tính Tự chủ.
- tự chủ trong học tập là một điều quan trọng và cần thiết. Độc lập, tự chủ là có chính
kiến, có ý thức hoạt động độc lập, không lệ thuộc vào người khác.
Người độc lập, tự chủ sẽ luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh, dù là những hoàn cảnh
khó khăn nhất, biết cách tìm ra và giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu
quả. Độc lập tự chủ trong đời sống, đặc biệt trong xã hội hiện đại như ngày nay là một
điều quan trọng và cần thiết.
-Với một người học sinh ý thức độc lập tự chủ càng cần được phát huy một cách cao
độ. Biểu hiện của điều này chính là một thái độ học tập nghiêm túc, dựa vào sức lực
của chính mình, không dựa dẫm, trông chờ vào người khác,.
- Vạch kế hoạch
-Trước khi làm bất cứ chuyện gì, nên lập kế hoạch. Nếu không có kế hoạch thì không
làm chủ được thời gian, nhất là khi có điều gì bất trắc xảy đến. Một kế hoạch học tập
tốt cũng giống như chiếc phao cứu hộ vậy. Mỗi người, tùy vào nhu cầu của mình, sẽ
lập một kế hoạch học tập riêng, kế hoạch đó có thể thay đổi khi cần, nhưng điều quan
trọng là phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra đúng thời gian.
Baif tập nhóm tổng quan về ICT - Trang 2
Baif tập nhóm tổng quan về ICT - Người đăng: tran thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Baif tập nhóm tổng quan về ICT 9 10 413