Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo SAP Crystal Reports

Được đăng lên bởi catdang94-it
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN
Lý do chọn đề tài.
- Cùng với chức năng của một phần mềm như: lấy dử liệu từ các chương
trình quản lý cơ sở dữ liệu, thao tác trên cơ sở dữ liệu đó… thì việc lập báo
biểu, kết xuất dữ liệu củng là một việc quan trọng có thể giúp cho người
dùng có thể lấy và in ra được các thông tin cần thiết từ việc thao tác trên nó.
Mục tiêu của để tài.
- Crystal Report là một phần mềm hổ trợ lập báo biểu từ đơn giản đến phức
tạp.
- Là một công cụ có thể thực hiện tạo báo biểu độc lập hoặc được tích hợp
vào một số ngôn ngữ lập trình hiện nay (.NET).
- Hỗ trợ các chức năng in ấn, kết xuất dữ liệu sang các định dạng khác như:
PDF, DOC, Excel.
Công cụ thực hiện.

1.1.

1.2.

1.3.

-

Microsoft Visual Studio 2013 (Ngôn ngữ lập trình C# Winform).

-

SQL Server 2012.

-

Crystal Report 13.0.9.

Chương 2 : GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ THỰC HIỆN
2.1.

Microsoft Visual Studio 2013 (C#).

Ngôn ngữ lập trình C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát
triển bởi Microsoft, bằng việc thêm vào các đặc tính mới từ nền tảng C và C++,
nhưng dễ sử dụng hơn, vì C# hỗ trợ tự động với nhiều từ khóa và kiểu dữ liệu có
sẵn. Thích hợp để lập trình có cấu trúc, hướng đối tượng.
C# là ngôn ngữ khá đơn giản vì nó được loại bỏ một số sự phức tạp của ngôn
ngữ C++ và Java, đây là ngôn ngữ hiện đại vì nó có thể thu gom bộ nhớ, những
kiểu dữ liệu mở rộng và bảo mật mã nguồn.
Microsoft Visual Studio 2013 là bộ công cụ mới được tích hợp và cải tiến
hơn phiên bản 2005. Nó hỗ trợ nền tảng phát triển ứng dụng dưới dạng windows,
hỗ trợ các công cụ thiết kế giao diện, lập trình, các mẫu project đầy đủ, hỗ trợ đắc
lực cho lập trình viên.
2.2.

Sql Server 2012.

Sql Server 2012 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép tổ chức chạy hầu hết
trên các ứng dụng phức tạp của các nhà phát triển trên nền tảng tin cậy, an toàn và
có khả năng mở rộng, bằng cách đảm bảo thông tin có giá trị đang tồn tại và nâng
cao khả năng có sẵn của dữ liệu. Nó được chạy trên cơ chế quản lý cách tân có thể
định nghĩa quản trị tự động cho các thực thể máy chủ.
Sql Server 2012 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất
lơn và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn uer. Nó có thể kết hợp “ăn ý” với
các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), Proxy Server…
Hiện nay các chương trình học về quản lý cơ sở dữ liệu Sql đang được phát
triển rộng rãi và phát huy được thế mạnh trong việc quản lý các dạng dữ liệu cho
dù các trường dữ liệu có lớn tới đâu.
2.3.
Crystal Report.
2.3....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo SAP Crystal Reports - Người đăng: catdang94-it
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Báo cáo SAP Crystal Reports 9 10 481