Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành lập trình cơ sở dữ liệu: Quản lý mua bán điện thoại của một siêu thị điện thoại di động Đoàn Kết Nam Định

Được đăng lên bởi sunrise_ptm
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 14382 lần   |   Lượt tải: 53 lần
BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CSDL
Để tài: Quản lý mua bán điện thoại của một siêu thị điện
thoại di động Đoàn Kết Nam Định
Giảng viên hướng dẫn: Vũ Thị Phương
Các thành viên trong nhóm:
1. Hoàng Thị Diệp
2. Cao Thị Hằng
3. Cao Thị Thanh Huyền
4. Phạm Thị Minh
5. Trần Trọng Hiếu

Giới thiệu chung:
Trong khi công nghệ thông tin đang có những bước đột phá mới thì hiện
nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực đang là một thị
hiếu bởi tính bảo mật, nhanh chóng và có thể giải quyết được các bài toán đương
đối lớn. Ở đây chúng ta quan tâm đến các bài toán quản lý, để quản lý cho các
công ty, cửa hàng lớn hay các hệ thống siêu thị sao cho đạt được hiệu quả là tốt
nhất.
Để lựa chọn được một phần mềm phù hợp với cơ cấu của hệ thống bao
giờ cũng là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Ngày nay các phần mềm cơ
bản đã được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên yêu
cầu sử dụng phần mềm của người sử dụng ngày càng đa dạng và nhiều tính năng
hơn. Do vậy người làm phần mền cũng cần đáp ứng kịp các yêu cầu trên. Với
những lý do trên chúng em đã thiết kế một hệ thống quản lý mua bán cho siêu
thị điện thoại di động về cơ bản thực hiện được một số yêu cầu sau:
- Lập phiếu nhập, phiếu bán, hóa đơn
- Thêm, sửa, xóa
- Tra cứu, tìm kiếm, cập nhật…
- Báo cáo tình hình bán hàng trong từng tháng
- Thống kê số hàng nhập, hàng bán trong từng tháng. In hóa đơn, phiếu
nhập, danh sách hàng hóa, danh sách phiếu nhập, danh sách hóa đơn.
1

MỤC LỤC
Phần 1: Phân

tích hệ thống

Chương 1: Khảo sát hệ thống
I.
II.
III.
IV.

Khảo sát hiện trạng hệ thống quản lý mua bán điện thoại
di động của siêu thị
Đánh giá, nhận xét hiện trạng của hệ thống
Đề xuất phương án giải quyết
Báo cáo tổng hợp

Chương 2: Phân tích hệ thống về mặt chức năng
I.
II.
III.
IV.

Xây dựng sơ đồ chức năng nghiệp vụ
Xây dựng sơ đồ đồ mức khung cảnh
Xây dựng sơ đồ mức đỉnh
Xây dựng sơ đồ mức dưới đỉnh

Chương 3: Phân tích hệ thống về mặt dữ liệu
I.
II.
Phần 2: Thiết

Xây dựng mô hình thực thể liên hệ
Xây dựng mô hình quan hệ

kế hệ thống

Chương 1: Thiết kế tổng thể
I.
II.
III.
IV.
V.

Bảng dữ liệu
View cục bộ
Các form
Các report
Các label

Chương 2: Thiết kế giao diện
I.
II.
III.

Thiết kế các form
Thiết kế giao diện các report và label
Thiết kế menu

Chương 3: Thiết kế dữ liệu và thiết kế kiểm soát
I.
II.

Thiết kế dữ liệu
Thiết kế kiểm soát

Chương 4: Thiết kế chương trình
Thiết kế các modun form
2

Phần 3: Cài

đặt hệ thống thực tế

PHẦN 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT...
BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CSDL
Để tài: Quản lý mua bán điện thoại của một siêu thị điện
thoại di động Đoàn Kết Nam Định
Giảng viên hướng dẫn: Vũ Thị Phương
Các thành viên trong nhóm:
1. Hoàng Thị Diệp
2. Cao Thị Hằng
3. Cao Thị Thanh Huyền
4. Phạm Thị Minh
5. Trần Trọng Hiếu
Giới thiệu chung:
Trong khi công nghệ thông tin đang có những bước đột phá mới thì hiện
nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực đang là một thị
hiếu bởi tính bảo mật, nhanh chóng và có thể giải quyết được các bài toán đương
đối lớn. Ở đây chúng ta quan tâm đến các bài toán quản lý, để quản lý cho các
công ty, cửa hàng lớn hay các hệ thống siêu thị sao cho đạt được hiệu quả là tốt
nhất.
Để lựa chọn được một phần mềm phù hợp với cơ cấu của hệ thống bao
giờ cũng là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Ngày nay các phần mềm cơ
bản đã được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên yêu
cầu sử dụng phần mềm của người sử dụng ngày càng đa dạng và nhiều tính năng
hơn. Do vậy người làm phần mền cũng cần đáp ứng kịp các yêu cầu trên. Với
những lý do trên chúng em đã thiết kế một hệ thống quản lý mua bán cho siêu
thị điện thoại di động về cơ bản thực hiện được một số yêu cầu sau:
- Lập phiếu nhập, phiếu bán, hóa đơn
- Thêm, sửa, xóa
- Tra cứu, tìm kiếm, cập nhật…
- Báo cáo tình hình bán hàng trong từng tháng
- Thống kê số hàng nhập, hàng bán trong từng tháng. In hóa đơn, phiếu
nhập, danh sách hàng hóa, danh sách phiếu nhập, danh sách hóa đơn.
1
Báo cáo thực hành lập trình cơ sở dữ liệu: Quản lý mua bán điện thoại của một siêu thị điện thoại di động Đoàn Kết Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành lập trình cơ sở dữ liệu: Quản lý mua bán điện thoại của một siêu thị điện thoại di động Đoàn Kết Nam Định - Người đăng: sunrise_ptm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo thực hành lập trình cơ sở dữ liệu: Quản lý mua bán điện thoại của một siêu thị điện thoại di động Đoàn Kết Nam Định 9 10 747