Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành TOÁN RỜI RẠC - ĐHBKĐN

Được đăng lên bởi vanthuanqs
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2485 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Giáo viên hướng dẫn :
Nhóm
:
Lớp
:
Sinh viên thực hiện :

Thầy Nguyễn Văn Nguyên
14
11TCLC
Nguyễn Văn Thuận

Đà Nẵng – Tháng 12/2012

Báo cáo thực hành TOÁN RỜI RẠC

SV: NGUYỄN VĂN THUẬN
LỚP: 11TCLC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHBKĐN

BÁO CÁO THỰC HÀNH

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Phần 1: ĐỀ BÀI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Phần 2: BÀI GIẢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bài 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 Bài 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 Bài 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Câu a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Câu b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 Câu c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 Bài 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 Bài 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bài 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

SV: Nguyễn Văn Thuận – 11TCLC

Page 1

Báo cáo thực hành TOÁN RỜI RẠC

Ngày nay, Công nghệ thông tin là một trong những ngành đang phát triển rất
mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống. Nó là nền tảng của nền
kinh tế tri thức, là thước đo trình độ phát triển của một quốc gia.Vì vậy, việc đào tạo
đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin có chất lượng đòi hỏi phải được chú trọng và đầu
tư đúng mức.
Đại học là môi trường cơ bản cung cấp kiến thức chuyên môn, giúp sinh viên hình
thành và phát triển những kĩ năng cần thiết cho công việc. Vì vậy, học đi đôi với
hành luôn là phương châm đào tạo hàng đầu trong các trường đại học hiện nay.
Cùng với học phần lý thuyết, học phần Thực Hành Toán Rời Rạc giúp nâng cao
khả năng tư duy của sinh viên. Trên cơ sở đề bài thực hành được nhận, sinh viên
phải biết cách phân tích và cài đặt để giả...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giáo viên hướng dẫn : Thầy Nguyễn Văn Nguyên
Nhóm : 14
Lớp : 11TCLC
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Thuận
Đà Nẵng Tháng 12/2012
Báo cáo thực hành TOÁN RỜI RẠC - ĐHBKĐN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành TOÁN RỜI RẠC - ĐHBKĐN - Người đăng: vanthuanqs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo thực hành TOÁN RỜI RẠC - ĐHBKĐN 9 10 761