Ktl-icon-tai-lieu

báo cao web điện thoại di động

Được đăng lên bởi satan_050
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1953 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Sau hơn vài tháng học tập và nghiên cứu môn thiết kế Web chúng em đã không
ngừng được mở mang kiến thức và tầm hiểu biết về lĩnh vực Công nghệ Thông tin qua
sự dạy dỗ, đào tạo tận tình của Cô và sự học hỏi lẫn nhau giữa bạn bè cùng khóa.
Thông qua bản Báo Cáo này, chúng em xin được gửi lời chân thành cảm ơn
đến Ban Giám Hiệu Trường và trên hết là Giáo viên Khoa CNTT nhà trường đã tạo
những điều kiện tốt nhất cho chúng em trong suốt thời gian học tập và sinh hoạt tại
trường; xin chân thành cảm ơn cô Võ Thị Vũ, giáo viên phụ trách môn Thiết kế Web
lớp CĐT1A đã phụ trách và hướng dẫn chúng em tận tình trong suốt khóa học vừa qua.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô đã nhiệt tình giảng dạy, truyền
đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và hơn hết là tình cảm mà Quý thầy cô đã
dành cho chúng em trong suốt quá trình giảng dạy.
Chúng em cũng xin được cảm ơn những người bạn đã gắn bó, chia sẻ rất nhiều
kinh nghiệm và những kiến thức và nhất là trong thời gian thực hiện đề tài.Để đề tài
của nhóm tụi em co thể hoàn thành một cách thành công tốt đẹp nhất
Nhóm SVTH : DC – G
Thành viên : Nguyễn Xuân Nghị
Lê Nguyễn Xuân Hưng
Hoàng Đức Dũng
Nguyễn Văn Hưng

GVHD:Võ Thị Vũ

Tên đề tài : Thiết Kế Website Shopping BlackBerry Online

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
LỜI CẢM ƠN
Sau hơn vài tháng học tập và nghiên cứu môn thiết kế Web chúng em đã không
ngừng được mở mang kiến thức và tầm hiểu biết về lĩnh vực Công nghệ Thông tin qua
sự dạy dỗ, đào tạo tận tình của Cô và sự học hỏi lẫn nhau giữa bạn bè cùng khóa.
Thông qua bản Báo Cáo này, chúng em xin được gửi lời chân thành cảm ơn
đến Ban Giám Hiệu Trường và trên hết là Giáo viên Khoa CNTT nhà trường đã tạo
những điều kiện tốt nhất cho chúng em trong suốt thời gian học tập và sinh hoạt tại
trường; xin chân thành cảm ơn cô Võ Thị Vũ, giáo viên phụ trách môn Thiết kế Web
lớp CĐT1A đã phụ trách và hướng dẫn chúng em tận tình trong suốt khóa học vừa qua.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô đã nhiệt tình giảng dạy, truyền
đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và hơn hết là tình cảm mà Quý thầy cô đã
dành cho chúng em trong suốt quá trình giảng dạy.
Chúng em cũng xin được cảm ơn những người bạn đã gắn bó, chia sẻ rất nhiều
kinh nghiệm và những kiến thức và nhất là trong thời gian thực hiện đề tài.Để đề tài
của nhóm tụi em co thể hoàn thành một cách thành công tốt đẹp nhất
Nhóm SVTH : DC – G
Thành viên : Nguyễn Xuân Nghị
Lê Nguyễn Xuân Hưng
Hoàng Đức Dũng
Nguyễn Văn Hưng
báo cao web điện thoại di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cao web điện thoại di động - Người đăng: satan_050
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
báo cao web điện thoại di động 9 10 604