Ktl-icon-tai-lieu

Bảo mật trong Internet Banking và Mobile Banking

Được đăng lên bởi mr-silversand-003
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lời tóm tắt
Trong bối cảnh mạng máy tính đã bao phủ toàn thế giới, người ta có thể thực hiện
rất nhiều việc trên mạng trong đó có các giao dịch với ngân hàng. Hệ thống dịch vụ của
ngân hàng cung cấp cho khách hàng các giao dịch trực tuyến là hệ thống Internet
Banking và Mobile Banking cũng đã phát triển rộng khắp và cung cấp rất sản phẩm đem
lại lợi ích cho cả ngân hàng cũng như khách hàng. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của
Internet Bankingvà Mobile Banking thì cũng đồng thời với sự phát triển của các mối đe
dọa về bảo mật của dịch vụ này làm đau đầu cả các ngân hàng lẫn các khách hàng sử
dụng dịch vụ.
Trước thách thức đó tôi đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu các phương pháp bảo mật
trong Internet Banking và Mobile Banking” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Trong
khóa luận tôi đã nghiên cứu tổng quan chung về tình hình triển khai Internet
Banking tại Việt Nam, các mối đe dọa với ngân hàng và khách hàng khi sử dụng
dịch vụ và trọng tâm là một số phương pháp bảo mật được áp dụng để bảo đảm an
toàn của hệ thống Internet Banking và một phần tìm hiểu khái quát về Mobile
Banking. Thông qua khóa luận tôi muốn mọi người hiểu thêm và thực trạng cũng như
các biện pháp bảo mật được áp dụng tại các ngân hàng, từ đó có những kiến thức để tự
tin sử dụng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking một cách an toàn. Mặc dù đã
hết sức cố gắng nhưng do hoàn cảnh nghiên cứu còn hạn hẹp, chưa có điều kiện trực
tiếp nghiên cứu tại các ngân hàng nên không tránh khỏi những thiếu xót, tôi rất mong
những ý kiến đóng góp của người đọc quan tâm đến lĩnh vực này.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất Tiến sỹ Lê Phê Đô, giảng viên trường đại
học Công Nghệ, đại học Quốc Gia Hà Nội, người đã tận tình hướng dẫn và cho tôi
những nhận xét quý báu giúp tôi hoàn thành khóa luận này. Tôi cũng xin cảm ơn toàn
thể gia đình, người thân, bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều trong
quá trình làm khóa luận này.

Mục lục

Bảng ký hiệu và chữ viết tắt
STT

Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

Nghĩa tiếng Việt

1

EPS

Enterprise Protection Strategy

Chiến lược bảo vệ toàn diện

2

IPS

Intruction Prevention System

Hệ thống phòng chống xâm
nhập

3

VPN

Virtual Private Network

Mạng riêng ảo

4

OTP

One Time Password

Mật khẩu một lần

5

WAF

Web Application Firewall

Tường lửa ứng dụng web

Danh mục hình vẽ
STT

Tên hình

1

Ảnh thiết bị videotex

2

Ảnh thẻ xác thực của DongA bank

3

Mô tả thời gian đáp ứng của trang web US bank khi bị tấn công

4

Ví dụ về một email phishing

5
...
Lời tóm tắt
Trong bối cảnh mạng máy tính đã bao phủ toàn thế giới, người ta thể thực hiện
rất nhiều việc trên mạng trong đó các giao dịch với ngân hàng. Hệ thống dịch vụ của
ngân hàng cung cấp cho khách hàng các giao dịch trực tuyến là hệ thống Internet
Banking và Mobile Banking cũng đã phát triển rộng khắp và cung cấp rất sản phẩm đem
lại lợi ích cho cả ngân hàng cũng như khách hàng. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của
Internet Bankingvà Mobile Banking thì cũng đồng thời với sự phát triển của các mối đe
dọa về bảo mật của dịch vụ này làm đau đầu cả các ngân hàng lẫn các khách hàng sử
dụng dịch vụ.
Trước thách thức đó tôi đã lựa chọn đềi “Nghiên cứu các phương pháp bảo mật
trong Internet Banking Mobile Banking” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Trong
khóa luận tôi đã nghiên cứu tổng quan chung về tình hình triển khai Internet
Banking tại Việt Nam, các mối đe dọa với ngân hàng khách hàng khi sử dụng
dịch vụ và trọng tâm là một số phương pháp bảo mật được áp dụng để bảo đảm an
toàn của hệ thống Internet Banking một phần tìm hiểu khái quát về Mobile
Banking. Thông qua khóa luận tôi muốn mọi người hiểu thêm thực trạng cũng như
các biện pháp bảo mật được áp dụng tại các ngân hàng, từ đó những kiến thức để tự
tin sử dụng dịch vụ Internet Banking Mobile Banking mộtch an toàn. Mặc đã
hết sức cố gắng nhưng do hoàn cảnh nghiên cứu còn hạn hẹp, chưa điều kiện trực
tiếp nghiên cứu tại các ngân hàng nên không tránh khỏi những thiếu xót, tôi rất mong
những ý kiến đóng góp của người đọc quan tâm đến lĩnh vực này.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất Tiến sỹ Phê Đô, giảng viên trường đại
học Công Nghệ, đại học Quốc Gia Nội, người đã tận tình hướng dẫn cho tôi
những nhận xét quý báu giúp tôi hoàn thành khóa luận này. Tôi cũng xin cảm ơn toàn
thể gia đình, người thân, bạn đã nhiệt tình giúp đỡ động viên tôi rất nhiều trong
quá trình làm khóa luận này.
Bảo mật trong Internet Banking và Mobile Banking - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo mật trong Internet Banking và Mobile Banking - Người đăng: mr-silversand-003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Bảo mật trong Internet Banking và Mobile Banking 9 10 494