Ktl-icon-tai-lieu

Bìa giảng Kỹ thuật vi xử lý

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹthuật vi xửlý
Microprocessors

Giảng viên: Phạm Ngọc Nam

2/Chapter1

© DHBK 2005

Your instructor
•

Bộmôn kỹthuật điện tửtin học

•

Research:

•

Education:

 Office: C9-401
 Email: pnnam-fet@mail.hut.edu.vn

 FPGA, PSoC, hệnhúng
 Trí tuệnhân tạo
 K37 điện tử-ĐHBK Hà nội (1997)
 Master vềtrí tuệnhân tạo 1999, Đại học K.U. Leuven,
vương quốc Bỉ
 Đềtài: Nhận dạng chữviết tay

 Tiến sỹkỹthuật chuyên ngành điện tử-tin học, 9/ 2004, Đại
học K.U. Leuven, Vương Quốc Bỉ
 Đềtài: quản lý chất lượng dị
ch vụtrong các ứng dụng đa
phương tiện tiên tiến

3/Chapter1

© DHBK 2005

Nội dung môn học
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giới thiệu chung vềhệvi xửlý
Bộvi xửlý Intel 8088/8086
Lập trình hợp ngữcho 8086
Tổchức vào ra dữliệu
Ngắt và xửlý ngắt
Truy cập bộnhớtrực tiếp DMA
Các bộvi xửlý trên thực tế

4/Chapter1

© DHBK 2005

Tài liệu tham khảo
• Slides
• Văn ThếMinh, Kỹthuật vi xửlý, Nhà xuất bản giáo
dục, 1997.
• Barry B. Brey, The Intel Microprocessors:
8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486,
Pentium and Pentium Pro Processor: Architecture,
Programming, and Interfacing, Fourth Edition,
Prentice Hall, 1997.

• Quách Tuấn Ngọc và cộng sự, Ngôn ngữlập trình
Assembly và máy vi tính IBM-PC, 2 tập, Nhà xuất
bản giáo dục, 1995.

• Cảm ơn giáo sưRudy Lauwereins đã cho phép sử
dụng slides của ông

© DHBK 2005

Trends for DSP processors
• No new generations that replace old generations,
but multiple co-existing architecture lines
• Word length application dependent
Automotive: 16-bit fixed point (e.g. C2x)
Speech: 32-bit floating point (e.g. C30)
Audio: 24-bit fixed point (e.g. MC56K)
Telecommunications: 16-32 bit fixed point (e.g. C5x, C6x)
Video: 12-32 bit fixed point (e.g. C8x)

• Single architecture line is whole family

different memory & on-chip peripherals
for embedded applications (cf. microcontrollers)

108

© DHBK 2005

Trends for DSP processors
• Deterministic behavior
no caches, no virtual memory, but on-chip RAM banks
no out-of-order execution
delayed branch prediction

• Increasing address space: 12 -> 32
• Multiple functions on single chip: CPU, FPU,
multiple RAM banks, ACUs, loop controller, ADC,
DAC, PWM, serial interfaces, …
• Often provisions for parallel processing

109

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bìa giảng Kỹ thuật vi xử lý - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bìa giảng Kỹ thuật vi xử lý 9 10 569