Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng HS giỏi tin học

Được đăng lên bởi xuandongql
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3536 lần   |   Lượt tải: 7 lần
100 bài tập Turbo Pascal

***    **

(Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học
dành cho học sinh THCS)

GIỚI THIỆU TÓM TẮT TẬP TÀI LIỆU
Trang 1

100 bài tập Turbo Pascal

1. Sự cần thiết:
Các trường THCS đang có xu hướng dạy môn tự chọn tin học thay cho chủ đề tự
chọn khi mà cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học môn học này được trang bị ngày
càng tốt hơn. Rất nhiều học sinh, phụ huynh học sinh, lãnh đạo các trường muốn bản
thân, con mình, học sinh mình tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn tin học (Kỳ thi tin
học trẻ, Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9...) bởi tính mới mẻ, hấp dẫn, thiết thực của bộ môn.
Lần đầu tiên bộ môn tin học được đưa vào dạy học tại các trường THCS nên tài liệu bồi
dưỡng cho học sinh giỏi dành cho học sinh THCS hầu như chưa có. Đáp ứng nhu cầu
bồi dưỡng tại các trường, tập tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học cấp THCS với
tên gọi 100 bài tập Turbo Pascal được bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT Quế Sơn
biên soạn.
2. Nội dung:
Tập tài liệu được biên soạn theo định hướng 10 x 10. Nội dung bồi dưỡng được
chia làm 10 chương. Mỗi chương gồm tóm tắt lý thuyết và 10 bài tập xoay quanh nội
dung của chương. Mỗi bài tập được trình bày theo cấu trúc:
a. Đề bài.
b. Hướng dẫn, thuật toán.
c. Mã chương trình.
d. Nhận xét: Nhấn mạnh nội dung mới, quan trọng cần nắm sau khi thực hiện bài
tập, giải quyết bài toán theo thuật toán khác, điểm được và chưa được của thuật toán ...
Nội dung các bài tập ở các chương đã được lựa chọn theo hướng kế thừa, tăng
dần độ khó. Nhiều bài toán cần giải quyết trong thực tế được đưa vào các bài tập nhằm
tăng hướng thú học tập ....
Hầu hết các bài tập có độ khó vừa phải, phù hợp với nội dung bồi dưỡng ở cấp
trường. Nội dung liên quan với môn toán và các môn khác từ lớp 8 trở xuống. Nội dung
bồi dưỡng được chia thành 10 chương như sau:
Lớp 8:
I. Làm quen với chương trình Pascal – Khai báo, sử dụng biến – Các thủ tục vào
ra.
II. Cấu trúc lựa chọn: if … then … else
Case ... of ...
III. Cấu trúc lặp với số lần lặp đã biết: For … to … do
IV. Cấu trúc lặp với số lần lặp chưa biết.
V. Dữ liệu kiểu mảng (một chiều).
VI. Chương trình con.
VII. Chuyên đề: Tính chia hết- Số nguyên tố.
VIII. Chuyên đề dãy con.
IX. Chuyên đề chữ số - hệ cơ số.
X. Chuyên đề đa thức.
3. Đề nghị:
Chắc chắn tập tài liệu cần hiệu chỉnh, bổ sung để có thể đưa vào sử dụng. Rất
mong Hội đồng thẩm định cho y kiến cụ thể về:
- Những hiệu chỉnh về cấu trúc của tập tài liệu.
Trang 2

100 bài tập Turbo Pascal

- Những nội dung cần bổ sung thêm, những nội...
100 bài tập Turbo Pascal
*** **
(Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học
dành cho học sinh THCS)
GIỚI THIỆU TÓM TẮT TẬP TÀI LIỆU
Trang 1
Bồi dưỡng HS giỏi tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng HS giỏi tin học - Người đăng: xuandongql
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Bồi dưỡng HS giỏi tin học 9 10 5