Ktl-icon-tai-lieu

C#Quản lý trung tâm tin học

Được đăng lên bởi trungqn1
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2053 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, có tác dụng
ngày càng thúc đẩy sự phát triển mạnh về kinh tế và trở thành ngành mũi nhọn, vì vậy
Đảng và nhà nước đang bắt đầu chú trọng đầu tư vào phát triển ngành công nghệ thông
tin.
Công nghệ thông tin ngày càng khẳng định vai trò của mình trong cuộc sống con
người, từ ngành khoa học công nghệ cao đến những ứng dụng nhỏ nhất trong cuộc
sống. ...Đối với những người thực sự gắn bó với công nghệ thông tin thì ngoài việc áp
dụng những thành tựu sẵn có của tin học còn phải biết xây dựng thiết kế những chương
trình ứng dụng phục vụ yêu cầu thực tế công việc của mình, và cao hơn nữa là phục vụ
cho xã hội.
Hòa mình vào thời đại bùng nổ công nghệ thông tin. Chúng em những sinh viên
ngành công nghệ thông tin Trường Đại học Quang Trung đã nhận thấy rõ vai trò của mình
trong sự khai thác và phát triển ngành tin học nước nhà. Đang ngồi trên ghế nhà trường
thì sự say mê học hỏi và nghiên cứu là sự khẳng định trách nhiệm của chúng em với công
cuộc xây dựng đất nước nói chung và ngành công nghệ thông tin nói riêng.
Ngày nay xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu của con người ngày một
nâng cao, để đáp ứng nhu cầu của công việc và giảm bớt các công đoạn thủ công trong
tính toán và thực thi công việc cũng như giảm bớt số lượng nhân viên trong công việc mà
vẫn mang lại hiệu quả cao. Vì thế mà con người đã nghĩ ra rất nhiều phần mềm để đưa
vào ứng dụng thực tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế của xã
hội hiện đại, với hình thức thời gian là vàng bạc, chúng em đã triển khai phần mềm quản
lý trung tâm tin học nhằm tiết kiệm thời gian và thuận tiện tìm kiếm những thông tin của
một trung tâm tin học cho các cán bộ quản lý trung tâm.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Thầy Dương Duy Trung đã tận
tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.
Để xây dựng một đồ án là một trong những việc khó khăn mà chúng em phải hoàn
thành trong suốt quá trình học. Trong quá trình thực hiện đề tài chúng em đã gặp rất nhiều
khó khăn và bỡ ngỡ. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tại này trong khả năng cho phép

K4.101LD

Trang i

nhưng do thời gian có hạn nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em
rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý tận tình của quý thầy cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Bình Đinh, ngày 16/08/2013.
Nhóm sinh viên thực hiện

K4.101LD

Trang ii

DANH SÁCH NHÓM VÀ CÔNG VIỆC
STT
1
2
3
4
5
6
7

Họ và Tên
Ngô ...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển như bão, tác dụng
ngày càng thúc đẩy s phát triển mạnh về kinh tế tr thành ngành mũi nhọn, vậy
Đảng nhà nước đang bắt đầu chú trọng đầu vào phát triển ngành công nghệ thông
tin.
Công nghệ thông tin ngày càng khẳng định vai trò của mình trong cuộc sống con
người, từ ngành khoa học công nghệ cao đến những ứng dụng nhỏ nhất trong cuộc
sống. ...Đối với những người thực sự gắn với công nghệ thông tin thì ngoài việc áp
dụng những thành tựu sẵn của tin học còn phải biết y dựng thiết kế những chương
trình ứng dụng phục vụ yêu cầu thực tế công việc của mình, cao hơn nữa phục vụ
cho xã hội.
Hòa mình vào thời đại bùng nổ công nghệ thông tin. Chúng em những sinh viên
ngành công nghệ thông tin Trường Đại học Quang Trung đã nhận thấy rõ vai trò của mình
trong sự khai thác và phát triển ngành tin học ớc nhà. Đang ngồi trên ghế nhà trường
thì sự say mê học hỏi và nghiên cứu là sự khẳng định trách nhiệm của chúng em với công
cuộc xây dựng đất nước nói chung và ngành công nghệ thông tin nói riêng.
Ngày nay hội ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu của con người ngày một
nâng cao, để đáp ứng nhu cầu của công việc giảm bớt các công đoạn thủ công trong
tính toánthực thi công việc cũng như giảm bớt số lượng nhân viên trong công việc mà
vẫn mang lại hiệu quả cao. thế con người đã nghĩ ra rất nhiều phần mềm để đưa
vào ứng dụng thực tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế của
hội hiện đại, với hình thức thời gian vàng bạc, chúng em đã triển khai phần mềm quản
trung tâm tin học nhằm tiết kiệm thời gian thuận tiện tìm kiếm những thông tin của
một trung tâm tin học cho các cán bộ quản lý trung tâm.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Thầy Dương Duy Trung đã tận
tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.
Để xây dựng một đồ ánmột trong những việc khó khăn chúng em phải hoàn
thành trong suốt quá trình học. Trong quá trình thực hiện đề tài chúng em đã gặp rất nhiều
khó khăn bỡ ngỡ. Mặc đã cố gắng hoàn thành đề tại này trong khả năng cho phép
K4.101LD Trang i
C#Quản lý trung tâm tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
C#Quản lý trung tâm tin học - Người đăng: trungqn1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
C#Quản lý trung tâm tin học 9 10 587