Ktl-icon-tai-lieu

Các bước tạo website bằng Front Page

Được đăng lên bởi anhcubk
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3581 lần   |   Lượt tải: 1 lần
•
•
•
•
•
•
•

Các bước tạo website bằng Front Page
nguyen thi ngoc yen 86 on Sun Jul 17, 2011 2:23 pm
Dạy thiết kế web bằng Front page
Trong nhiều chương trình tạo website, Frontpage là chương trình thông dụng nhất vì là một
thành phần trong bộ MS Office. Mặc dù ít chức năng nhưng Frontpage thường được dùng cho
người mới “tập tễnh” làm web vì dễ học (sử dụng tương tự như Word) và có đầy đủ những tính
năng cơ bản cần thiết cho việc tạo website.
Nhằm giúp các bạn chưa biết gì trong việc làm web, có thể tiếp cận “thoải mái” với những khái
niệm “rắc rối”, e-CHÍP sẽ mách bạn cách tạo một website có các thành phần cơ bản là văn bản,
liên kết, hình ảnh và âm thanh.
Bước 1: Mở trang mới
Website là tập hợp nhiều trang web và các tập tin khác liên kết lại với nhau. Mỗi website có một
trang chủ là trang đầu tiên bạn sẽ xem khi gõ địa chỉ website. Chọn File/New/Page or Web. Bạn
có thể mở một trang trắng (Blank page) hay lựa chọn trong số các trang mẫu sẵn có (Page
Template). Ở đây, chúng ta mở một trang trắng (chưa có gì). Khi cần lưu những gì bạn đã làm,
đơn giản là chọn lịnh Save (hay Save As khi lưu thành file mới) trong menu File
Bước 2: Nhập văn bản và định dạng
Sau khi một trang mới đã được mở, sẵn sàng cho bạn đưa dữ liệu và hình ảnh trang trí vào, trong
phần góc dưới bên trái của cửa sổ Frontpage có ba bảng (tab) chọn lựa gồm Normal, HTML,
Preview. Công dụng của chúng như sau:
- Normal: Cho phép bạn soạn thảo trang web trong tình trạng gần giống như khi hiển thị trong
trình duyệt.
- HTML: Cho phép bạn soạn thảo trang web với đầy đủ mã nguồn. Bạn sẽ thấy toàn bộ tag (thẻ)
nội HTML của trang và làm việc với trang web giống như khi mở bằng NotePad.
- Preview: Xem như đang ở trong trình duyệt web và không sửa được. Để soạn thảo văn bản
tiếng Việt với font Unicode, bạn mở menu File/Properties/Language, chọn Save the document as:
Unicode (UTF- . Hay chọn bảng HTML và thay thế dòng <meta http-equiv=”Content-Type”
content=”text/ html; charset=windows-1252"> (ở giữa hai thẻ <head> và </head>) thành <meta
http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8"> rồi chuyển trở lại bảng Normal.
Chú ý: Nếu dùng font tiếng Việt khác như ABC, VNI, Bách Khoa,... bạn phải thay bằng dòng
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=x-user-defined”>.

Nếu bạn chỉ dùng tiếng Việt Unicode, bạn có thể xác lập mặc định UTF-8 cho Frontpage bằng
cách lưu trang này thành trang mẫu có tên là Normal.htm trong thư mục Program Files/Microsoft
Office/Templates/1033/Pag...
Các bước tạo website bằng Front Page
nguyen thi ngoc yen 86 on Sun Jul 17, 2011 2:23 pm
Dạy thiết kế web bằng Front page
Trong nhiều chương trình tạo website, Frontpage là chương trình thông dụng nhất vì là một
thành phần trong bộ MS Office. Mặc dù ít chức năng nhưng Frontpage thường được dùng cho
người mới “tập tễnh” làm web vì dễ học (sử dụng tương tự như Word) và có đầy đủ những tính
năng cơ bản cần thiết cho việc tạo website.
Nhằm giúp các bạn chưa biết gì trong việc làm web, có thể tiếp cận “thoải mái” với những khái
niệm “rắc rối”, e-CHÍP sẽ mách bạn cách tạo một website có các thành phần cơ bản là văn bản,
liên kết, hình ảnh và âm thanh.
Bước 1: Mở trang mới
Website là tập hợp nhiều trang web và các tập tin khác liên kết lại với nhau. Mỗi website có một
trang chủ là trang đầu tiên bạn sẽ xem khi gõ địa chỉ website. Chọn File/New/Page or Web. Bạn
có thể mở một trang trắng (Blank page) hay lựa chọn trong số các trang mẫu sẵn có (Page
Template). Ở đây, chúng ta mở một trang trắng (chưa có gì). Khi cần lưu những gì bạn đã làm,
đơn giản là chọn lịnh Save (hay Save As khi lưu thành file mới) trong menu File
Bước 2: Nhập văn bản và định dạng
Sau khi một trang mới đã được mở, sẵn sàng cho bạn đưa dữ liệu và hình ảnh trang trí vào, trong
phần góc dưới bên trái của cửa sổ Frontpage có ba bảng (tab) chọn lựa gồm Normal, HTML,
Preview. Công dụng của chúng như sau:
- Normal: Cho phép bạn soạn thảo trang web trong tình trạng gần giống như khi hiển thị trong
trình duyệt.
- HTML: Cho phép bạn soạn thảo trang web với đầy đủ mã nguồn. Bạn sẽ thấy toàn bộ tag (thẻ)
nội HTML của trang và làm việc với trang web giống như khi mở bằng NotePad.
- Preview: Xem như đang ở trong trình duyệt web và không sửa được. Để soạn thảo văn bản
tiếng Việt với font Unicode, bạn mở menu File/Properties/Language, chọn Save the document as:
Unicode (UTF- . Hay chọn bảng HTML và thay thế dòng <meta http-equiv=”Content-Type”
content=”text/ html; charset=windows-1252"> (ở giữa hai thẻ <head> và </head>) thành <meta
http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8"> rồi chuyển trở lại bảng Normal.
Chú ý: Nếu dùng font tiếng Việt khác như ABC, VNI, Bách Khoa,... bạn phải thay bằng dòng
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=x-user-defined”>.
Các bước tạo website bằng Front Page - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bước tạo website bằng Front Page - Người đăng: anhcubk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các bước tạo website bằng Front Page 9 10 199