Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Nguyễn Ngọc Bình Phương - Thái Kim Phụng - Lê Ngọc Sơn — Nguyễn Hoàng Thanh Nhàn

2

Nguyễn Ngọc Bình Phương - Thái Kim Phụng - Lê Ngọc Sơn — Nguyễn Hoàng Thanh Nhàn

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Nguyễn Xuân Thủy
Biên tập: Đất Việt - DVPUB
Trình bày bìa: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chế bản & Sửa bản in: Nguyễn Ngọc Bình Phương

Nhà sách Đất Việt
Địa chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 2 652 039 - E-mail: datviet@dvpub.com.vn
Website:  (hay )

In 1000 cuốn, khổ 19x27cm, tại XN in Số 05.
Số đăng ký KHXB - /XB-QLXB
do Cục Xuất Bản cấp ngày tháng năm 2007.
In xong và nộp lưu chiểu tháng năm 2007.

3

Nguyễn Ngọc Bình Phương - Thái Kim Phụng - Lê Ngọc Sơn — Nguyễn Hoàng Thanh
Nhàn

TẬP MỘT

NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI

4

5
LỜI NÓI ĐẦU

C

ác giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 là quyển sách hoàn hảo cho những ai
muốn tìm hiểu nhanh các tính năng và công cụ mới trong phiên bản
2.0 của ASP.NET. Bạn có thể đọc một quyển sách theo lối truyền
thống, và mất nhiều thời gian để nghĩ xem phải làm gì để viết một phần mềm
cho ra trò. Nhưng nếu sử dụng quyển sách này, bạn có thể hiểu và thử
nghiệm các dự án vô cùng thiết thực chỉ trong một thời gian ngắn.
ASP.NET 2.0 là một công nghệ “nóng”, là sự kế tục và cải tiến mạnh so với
phiên bản 1.1, nhờ vào một số tính năng hấp dẫn nhắm đến việc trang bị cho
nhà phát triển web các công cụ cần cho phần lớn các dự án. Các công cụ này
bao gồm các điều kiểm đăng nhập mới, cho phép nhà phát triển nhanh chóng
kéo và thả một bộ các điều kiểm lên bề mặt thiết kế, thiết lập một vài thuộc
tính, và có ngay một hệ thống bảo mật. Một tính năng mới khác là những cải
tiến cho giao diện người dùng lúc thiết kế nhằm kết các điều kiểm dữ liệu.
Các điều kiểm hấp hấp dẫn khác cũng tồn tại, nhưng không phải là mục tiêu
của sách này. Chúng ta chỉ dừng lại ở một số thay đổi đã được kiến lập trong
ASP.NET 2.0, bao gồm kiến trúc của các website, tốc độ của các yêu cầu trang,
việc quản lý thông tin có trạng thái, và hiệu quả phát triển toàn diện. Nếu bạn
đã chọn ASP.NET 2.0, ắt nỗ lực lập trình của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Sách này lý tưởng cho bất kỳ lập trình viên nào đã có kinh nghiệm với .NET
và muốn tìm hiểu công nghệ mới. Bất kỳ ai đã có kinh nghiệm với .NET 1.1
hoặc đã từng hiện thực các giải pháp quy mô toàn phần sẽ là ứng viên hoàn
hảo để lĩnh hội tất cả các tư liệu trong quyển sách này. Bạn sẽ có những hiểu
biết tổng quát về cách làm việc của một cơ sở dữ liệu cơ bản, c...
1
Nguyn Ngc Bình Phương - Thái Kim Phng - Lê Ngc Sơn — Nguyn Hoàng Thanh Nhàn
Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 9 10 711