Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp lập trình

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

2

tổng hợp và biên dịch

Nguyễn Ngọc Bình Phương - Thái Thanh Phong
cùng sự cộng tác của
Nguyễn Thanh Nhân - Trần Lê Vĩnh Phong
Nguyễn Quang Nam - Đinh Phan Chí Tâm
Bùi Minh Khoa - Lê Ngọc Sơn
Thái Kim Phụng - Lê Trần Nhật Quỳnh

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Nguyễn Xuân Thủy
Biên tập: Hồ Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trình bày bìa: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chế bản & Sửa bản in: Nguyễn Ngọc Bình Phương

Nhà sách Đất Việt
Địa chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 2 652 039
E-mail: datviet@dvpub.com.vn

3

Website: 

4Nguyễn Ngọc Bình Phương - Thái
Thanh Phong
tổng hợp & biên dịch


5

NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI

705

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC GIẢI PHÁP LẬP TRÌNH C#
[1]

Allen Jones. C# Programmer's Cookbook. Microsoft Press, 2004.

[2]

John Connell. Coding Techniques for Microsoft Visual Basic .NET. Microsoft Press,
2002.

[3]

Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, & Tem R. Nieto. Visual Basic .NET How to Program,
Second Edition. Prentice Hall, 2002.

[4]

Jose Mojica. C# and VB .NET Conversion Pocket Reference. O'Reilly, 2002.

[5]

James Avery. Ten Must-Have Tools Every Developer Should Download Now. MSDN
Magazine, 2004.

[6]

Karl Moore. The Ultimate VB.NET and ASP.NET Code Book. Apress, 2003.

[7]

Matthew MacDonald. Microsoft Visual Basic .NET Programmer's Cookbook. Microsoft
Press, 2003.

[8]

Mark Schmidt & Simon Robinson. Microsoft Visual C# .NET 2003 Developer's
Cookbook. Sams Publishing, 2003.

[9]

Dương Quang Thiện. Lập trình Visual C# thế nào? Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí
Minh, 2005.

[10]

Nguyễn Ngọc Bình Phương & Lê Trần Nhật Quỳnh. Các giải pháp lập trình Visual
Basic .NET. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2006.

[11]

Thái Thanh Phong & Nguyễn Ngọc Bình Phương. Sổ tay tra cứu VB.NET. Nhà xuất
bản Giao thông Vận tải, 2004.

[12]

Và một số website như     v.v...

CÁC GIẢI PHÁP LẬP TRÌNH C#
Nguyễn Ngọc Bình Phương – Thái Thanh Phong
tổng hợp & biên dịch
Chịu trách nhiệm xuất bản

TS. Nguyễn Xuân Thủy
Biên tập

Hồ Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trình bày bìa

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chế bản & Sửa bản in

Nguyễn Ngọc Bình Phương

In 1000 cuốn, khổ 19x27cm, tại XN in Số 05. Số đăng ký KHXB 180-230/XB-QLXB do Cục
Xuất Bản cấp ngày 03 tháng 03 năm 2005. In xong và nộp lưu chiể...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp lập trình - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các giải pháp lập trình 9 10 413