Ktl-icon-tai-lieu

Các phím tắt cho nhân viên văn phòng

Được đăng lên bởi Tranh Đá Qúy QuảngBình
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phím tắt cho các anh chị em dân văn phòng đây nhé !
1. Ctrl + F = Tìm kiếm
Cách này áp dụng cho Word hay văn bản trên các trang web. Nếu bạn muốn
mau chóng thấy được thông tin trong một bài viết dài, chỉ cần nhấn phím Ctrl +F
rồi đánh câu, chữ bạn muốn tìm là ngay lập tức bạn sẽ được highlight phân đoạn
quan trọng đó lên ngay.
2. Alt + Tab/ Ctrl + Tab = Thay đổi cửa sổ, trình duyệt nhanh chóng
Chỉ cần nhấn Ctrl + Tab là bạn có thể di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác
trong cùng một trình duyệt nhanh chóng mà không cần xài đến chuột. Còn
Alt+Tab là cách thu gọn các chương trình bạn đang đang chạy trên máy, giữ
nguyên Tab và di chuột đến trình duyệt bạn muốn mở ra.
Còn muốn tắt cửa sổ lần lượt từng trang web thì bạn sử dụng bộ phím Ctrl + W.
3. Ctrl + X/ Ctrl + C/ Ctrl + V = Cắt, sao chép và dán
Có lẽ tổ hợp phím này vô cùng quen thuộc với dân văn phòng. Pi tiện thể nhắc
lại luôn:
Ctrl + X là cắt, Ctrl + C là sao chép và Ctrl + V là dán lại tệp tin, hình ảnh, câu
chữ… vào nơi bạn muốn. Có thêm Ctrl + Z là “undo”, trở về tình trạng ban đầu.
4. Shift + phím mũi tên = Bôi đen văn bản nhanh chóng
Trong World, chỉ cần đăt con trỏ vào vị trí đầu tiên của nơi bạn muốn bôi đen,
sau đó giữ nguyên phím Shift + phím mũi tên để bôi đen phần văn bản. Áp dụng
cho nội dung trên website thì bạn cần dùng chuột bôi đen một đoạn nhỏ và tiếp
tục sử dụng hai phím tắt này như cách trong Word.
5. Ctrl + Shift = Thay đổi ngôn ngữ Anh - Việt
Nếu ngôn ngữ đánh máy của bạn đang là EN thì có thể nhanh chóng đổi qua VI
bằng phím tắt Ctrl + Shift
6. Shift + F10: Hiển thị Menu ngữ cảnh của mục được chọn (tương tự khi nhấn
nút phải chuột).
7. Ctrl + Esc: Mở menu Start (tương tự như phím Windows)
8. Alt + Enter: Hiển thị hộp thoại Properties của mục được chọn.
9. Ctrl + Alt + Del: Mở bảng Task Manager.

10. Ctrl + Esc: Mở menu Start (tương tự như phím Windows)
11. Windows + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở.
12. Shift + Windows + M: Phục hồi việc thu nhỏ các cửa sổ đang mở.
13. Các phím chức năng trong ứng dụng windows explorer của hệ điều hành
Windows
F1: Mở phần trợ giúp chung (Help and Support).
F2: Đổi tên cho các Tập tin hoặc thư mục đang được chọn.
F3: Mở hộp thoại tìm tập tin trong thư mục hiện hành.
F4: Mở rộng/thu nhỏ thanh địa chỉ (Address Bar) của các chương trình.
F5: Cập nhật lại nội dung (sự thay đổi) trong các cửa sổ chương trình và trên
màn hình Desktop.
F10: Truy cập Menu File trên thanh Menu của chương trình.
F11: Ẩn/Hiện Menu File trên thanh Menu của chương tr...
Các phím tắt cho các anh chị em dân văn phòng đây nhé !
1. Ctrl + F = Tìm kiếm
Cách này áp dụng cho Word hay văn bản trên các trang web. Nếu bạn muốn
mau chóng thấy được thông tin trong một bài viết dài, chỉ cần nhấn phím Ctrl +F
rồi đánh câu, chữ bạn muốn tìm là ngay lập tức bạn sẽ được highlight phân đoạn
quan trọng đó lên ngay.
2. Alt + Tab/ Ctrl + Tab = Thay đổi cửa sổ, trình duyệt nhanh chóng
Chỉ cần nhấn Ctrl + Tab bạn thể di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác
trong cùng một trình duyệt nhanh chóng không cần xài đến chuột. Còn
Alt+Tab ch thu gọn các chương trình bạn đang đang chạy trên máy, giữ
nguyên Tab và di chuột đến trình duyệt bạn muốn mở ra.
Còn muốn tắt cửa sổ lần lượt từng trang web thì bạn sử dụng bộ phím Ctrl + W.
3. Ctrl + X/ Ctrl + C/ Ctrl + V = Cắt, sao chép và dán
lẽ t hợp phím này vô cùng quen thuộc với dân văn phòng. Pi tiện thể nhắc
lại luôn:
Ctrl + X cắt, Ctrl + C sao chép Ctrl + V dán lại tệp tin, hình ảnh, câu
chữ… vào nơi bạn muốn. Có thêm Ctrl + Z là “undo”, trở về tình trạng ban đầu.
4. Shift + phím mũi tên = Bôi đen văn bản nhanh chóng
Trong World, chỉ cần đăt con trỏ vào vị trí đầu tiên của nơi bạn muốn bôi đen,
sau đó giữ nguyên phím Shift + phím mũi tên để bôi đen phần văn bản. Áp dụng
cho nội dung trên website thì bạn cần dùng chuột bôi đen một đoạn nhỏ tiếp
tục sử dụng hai phím tắt này như cách trong Word.
5. Ctrl + Shift = Thay đổi ngôn ngữ Anh - Việt
Nếu ngôn ngữ đánh máy của bạn đang EN thì thể nhanh chóng đổi qua VI
bằng phím tắt Ctrl + Shift
6. Shift + F10: Hiển thị Menu ngữ cảnh của mục được chọn (tương tự khi nhấn
nút phải chuột).
7. Ctrl + Esc: Mở menu Start (tương tự như phím Windows)
8. Alt + Enter: Hiển thị hộp thoại Properties của mục được chọn.
9. Ctrl + Alt + Del: Mở bảng Task Manager.
Các phím tắt cho nhân viên văn phòng - Trang 2
Các phím tắt cho nhân viên văn phòng - Người đăng: Tranh Đá Qúy QuảngBình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các phím tắt cho nhân viên văn phòng 9 10 406