Ktl-icon-tai-lieu

Các phím tắt trong WIndows XP

Được đăng lên bởi tckhtt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC PHÍM TẮT TRONG WINDOWS XP

Tổ hợp phím Windows hệ thống







F1: trợ giúp
CTRL + ESC: Mở Start menu
ALT + TAB: Chuyển đổi giữa các chương trình đang mở
ALT + F4: Thoát khỏi chương trình
SHIFT + DELETE: Xoùa muïc vĩnh viễn
Windows Logo + L: Lock máy tính (mà không có bằng cách sử dụng CTRL + ALT +
DELETE)

Tổ hợp phím Windows chương trình








CTRL + C: bản sao
CTRL + X: cắt
CTRL + V: dán
CTRL + Z: hoàn tác
CTRL + B: đậm
CTRL + U: gạch dưới
CTRL + I: Italic

Chuột nhấp chuột/bàn phím bổ trợ kết hợp cho các đối tượng vỏ





SHIFT + Click chuột phải: hiển thị một trình đơn phím tắt có thay thế lệnh
SHIFT + bấm đúp: chạy lệnh thay thế mặc định (thứ hai mục trình đơn)
ALT + bấm chuột đôi: hiển thị thuộc tính
SHIFT + DELETE: Xóa một mục ngay lập tức mà không cần đặt nó vào thùng rác

Nói chung chỉ có bàn phím lệnh











F1: Trợ giúp Windows bắt đầu
F10: Kích hoạt tùy chọn thanh menu
SHIFT + F10 sẽ mở ra một menu tắt cho khoản mục đã chọn (đây là giống như cách
nhấp chuột phải một đối tượng
CTRL + ESC: Mở trình đơn bắt đầu (sử dụng các phím mũi tên để chọn một khoản
mục)
CTRL + ESC hay ESC: chọn nút Start (nhấn TAB để chọn thanh công cụ, hoặc nhấn
SHIFT + F10 cho một trình đơn ngữ cảnh)
CTRL + SHIFT + ESC: Mở Windows Task Manager
ALT + mũi tên xuống: Sẽ mở ra một hộp thả xuống danh sách
ALT + TAB: Chuyển đổi sang một chương trình chạy (giữ phím ALT và sau đó bấm
phím TAB để xem các cửa sổ tác vụ chuyển mạch)
Thay đổi: Bấm và giữ phím SHIFT trong khi bạn chèn một đĩa CD-ROM để bỏ qua
các tính năng tự động chạy
ALT + không gian: Sẽ hiển thị của cửa sổ chính của hệ thống menu (trình đơn hệ
thống , bạn có thể khôi phục, di chuyển, thay đổi kích cỡ, giảm thiểu, tối đa hóa hoặc
đóng cửa sổ)









ALT +-(gạch ALT + nối): hiển thị nhiều tài liệu giao diện (MDI) con của cửa sổ trình
đơn hệ thống (MDI con của cửa sổ trình đơn hệ thống , bạn có thể khôi phục, di
chuyển, thay đổi kích cỡ, giảm thiểu, tối đa hóa hoặc đóng cửa sổ con)
CTRL + TAB: Chuyển sang cửa sổ đứa trẻ tiếp theo của một chương trình nhiều tài
liệu giao diện (MDI)
ALT +gạch dưới chữ trong menu: mở trình đơn
ALT + F4: Đóng cửa sổ hiện thời
CTRL + F4: Đóng cửa sổ hiện tại nhiều tài liệu giao diện (MDI)
ALT + F6: Chuyển đổi giữa nhiều cửa sổ trong cùng một chương trình (ví dụ, khi
Notepad tìm hộp thoại sẽ được hiển thị, ALT + F6 thiết bị chuyển mạch giữa tìm hộp
thoại hộp và cửa sổ chính của Notepad)

Các đối tượng vỏ và tổng thư mục/Windows Explorer phím tắt...
CÁC PHÍM TẮT TRONG WINDOWS XP
Tổ hợp phím Windows hệ thống
F1: trợ giúp
CTRL + ESC: Mở Start menu
ALT + TAB: Chuyển đổi giữa các chương trình đang mở
ALT + F4: Thoát khỏi chương trình
SHIFT + DELETE: Xoùa muïc vĩnh viễn
Windows Logo + L: Lock máy tính (mà không có bằng cách sử dụng CTRL + ALT +
DELETE)
Tổ hợp phím Windows chương trình
CTRL + C: bản sao
CTRL + X: cắt
CTRL + V: dán
CTRL + Z: hoàn tác
CTRL + B: đậm
CTRL + U: gạch dưới
CTRL + I: Italic
Chuột nhấp chuột/bàn phím bổ trợ kết hợp cho các đối tượng vỏ
SHIFT + Click chuột phải: hiển thị một trình đơn phím tắt có thay thế lệnh
SHIFT + bấm đúp: chạy lệnh thay thế mặc định (thứ hai mục trình đơn)
ALT + bấm chuột đôi: hiển thị thuộc tính
SHIFT + DELETE: Xóa một mục ngay lập tức mà không cần đặt nó vào thùng rác
Nói chung chỉ có bàn phím lệnh
F1: Trợ giúp Windows bắt đầu
F10: Kích hoạt tùy chọn thanh menu
SHIFT + F10 sẽ mở ra một menu tắt cho khoản mục đã chọn (đây là giống như cách
nhấp chuột phải một đối tượng
CTRL + ESC: Mở trình đơn bắt đầu (sử dụng các phím mũi tên để chọn một khoản
mục)
CTRL + ESC hay ESC: chọn nút Start (nhấn TAB để chọn thanh công cụ, hoặc nhấn
SHIFT + F10 cho một trình đơn ngữ cảnh)
CTRL + SHIFT + ESC: Mở Windows Task Manager
ALT + mũi tên xuống: Sẽ mở ra một hộp thả xuống danh sách
ALT + TAB: Chuyển đổi sang một chương trình chạy (giữ phím ALT và sau đó bấm
phím TAB để xem các cửa sổ tác vụ chuyển mạch)
Thay đổi: Bấm và giữ phím SHIFT trong khi bạn chèn một đĩa CD-ROM để bỏ qua
các tính năng tự động chạy
ALT + không gian: Sẽ hiển thị của cửa sổ chính của hệ thống menu (trình đơn hệ
thống , bạn có thể khôi phục, di chuyển, thay đổi kích cỡ, giảm thiểu, tối đa hóa hoặc
đóng cửa sổ)
Các phím tắt trong WIndows XP - Trang 2
Các phím tắt trong WIndows XP - Người đăng: tckhtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các phím tắt trong WIndows XP 9 10 283