Ktl-icon-tai-lieu

Cách bấm dây mạng (Chuẩn A và B)

Được đăng lên bởi mythuykg
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 33077 lần   |   Lượt tải: 65 lần
Cách bấm dây mạng ( Chuẩn A và B)
Nói ra sợ mọi người cười bảo cái này ai mà chả biết, nhưng thực tế có cực kỳ
nhiều người chưa biết cách bấm dây mạng, vì trốn học môn Mạng Máy Tính

Có hai chuẩn để đấu dây là Chuẩn A:T568A và Chuẩn B:T568B
Chuẩn A và chuẩn B là cách sắp xếp các mầu dây theo một thứ tự quy định nhằm
chống nhiễu và tăng tốc độ truyền, thích hợp cho từng mô hình mà có lựa chọn kết
nối khác nhau:
__________________________________________________
_____________________________________
Các chuẩn này có thứ tự dây như sau:

__________________________________________________
_____________________________________
__________________________________________________
_____________________________________
Chuẩn A : T568A
Hình 1

__________________________________________________
_____________________________________
__________________________________________________
_____________________________________
Chuẩn B : T568B
Hình 2

__________________________________________________
_____________________________________
__________________________________________________
_____________________________________
Dây đấu song song
__________________________________________________
_____________________________________
- Dây đấu song song là cả hai đầu rắc của một sợi dây được đấu theo cùng một
Chuẩn A:T568A (Hình 1) hoặc cùng đấu theo Chuẩn B:T568B (Hình 2)
__________________________________________________
_____________________________________
__________________________________________________
_____________________________________
Dây đấu chéo là Phương pháp đấu dây giữa hai máy tính không qua thiết bị
trung gian
- Dây đấu chéo là hai đầu rắc của một sợi dây sử dụng hai chuẩn khác nhau, đầu

này đấu theo chuẩn Chuẩn A : T568A thì đầu kia đấu theo chuẩn Chuẩn B:T568B
Hình minh hoạ đấu chéo

__________________________________________________
_____________________________________
__________________________________________________
_____________________________________
Khi nào thì dùng phương pháp đấu chéo

__________________________________________________
_____________________________________
__________________________________________________
_____________________________________
Khi nào thì dùng phương pháp đấu song song

__________________________________________________
_____________________________________
Dụng cụ cần để bấm dây mạng
__________________________________________________
_____________________________________
1 Dây mạng :

________________________...
Cách bấm dây mạng ( Chuẩn A và B)
Nói ra sợ mọi người cười bảo cái này ai mà chả biết, nhưng thực tế có cực kỳ
nhiều người chưa biết cách bấm dây mạng, vì trốn học môn Mạng Máy Tính
Có hai chuẩn để đấu dây là Chuẩn A:T568A và Chuẩn B:T568B
Chuẩn A và chuẩn B là cách sắp xếp các mầu dây theo một thứ tự quy định nhằm
chống nhiễu và tăng tốc độ truyền, thích hợp cho từng mô hình mà có lựa chọn kết
nối khác nhau:
__________________________________________________
_____________________________________
Các chuẩn này có thứ tự dây như sau:
__________________________________________________
_____________________________________
__________________________________________________
_____________________________________
Chuẩn A : T568A
Hình 1
Cách bấm dây mạng (Chuẩn A và B) - Trang 2
Cách bấm dây mạng (Chuẩn A và B) - Người đăng: mythuykg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cách bấm dây mạng (Chuẩn A và B) 9 10 149