Ktl-icon-tai-lieu

Cách cấu hình firewall astaro

Được đăng lên bởi V4mpjr3
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 3 lần
-

LAN: vùng
v
mạngg nội bộ bên
n trong.
o IP Mạng: 172.16.0.0/
1
/24

-

DMZ: vùng
v
các thhiết bị máyy chủ.
o IP Mạng: 192.168.3.0
1
0/24

-

WAN: vùng kết nối
n với mạn
ng bên ngooài.
o IP Mạng: 192.168.2.0
1
0/24

-

Guests: vùng cho khách hàn
ng
o IP Mạng: 172.16.1.0/
1
/24

1. SƠ ĐỒ
Ồ MẠNG

H
Hình
: Sơ đđồ mạng

I.

C
CẤU HÌN
NH VÀ CÀI ĐẶT THIẾT
T
B
BỊ
1. CÀI
C ĐẶT
-

T gói càii đặt:
Tải

Astaro cho phép tải miễn phí tất cả các phiên bản của hãng. Có thể vào địa chỉ sau để
chọn phiên bản cần sử dụng để tải về.

Astaro_Security_Gateway >> v8 >> hardware_appliance >> iso
-

Tải phiên bản mới nhất về sau đó tiến hành ghi đĩa.

-

Tiến hành cài đặt:
o Sử dụng một ổ đĩa CDRom gắn ngoài qua cổng USB. Mặt định thiết bị khởi
động bằng CDRom USB do đó không cần thiết lập thông số gì khác.
o Sau đó bỏ đĩa cài đặt vào.
o Bật thiết bị lên. Thiết bị sẽ tự động nhận dạng và tiến hành cài đặt mặt định.
Đợi khoảng 15 phút.
o Sau khi cài xong Đĩa cài đặt sẽ tự động đẩy ra. Lúc này chỉ việc rút CDRom ra
sau đó khởi động lại thiết bị.

Lưu ý: trong quá trình cài đặt có thể gắn Màn hình máy tính vào thiết bị để quan sát, và
có thể gắn chuột, bàn phím máy tính sử dụng cổng USB để cấu hình các thông số theo ý
muốn.
2. CẤU HÌNH
Đăng nhập vào web config thông qua địa chỉ mặc định cho sản phẩm phần cứng là
https://192.168.0.1:4444
Lưu ý: sản phẩm phần mềm là
https://192.168.100.1:4444
Thiết lập các tham số cơ bản
-

Hostname:

tên thiết bị

-

Company or Organization Name:

tên công ty, tổ chức

-

City:

tên thành phố

-

Country:

chọn quốc gia

-

Admin account password:

gõ mật khẩu admin

-

Repeat password:

nhập lại mật khẩu admin

-

Admin account email address:
động gửi các báo cáo.

nhập địa chỉ email sau này thiết bị sẽ tự

Sau khi nhập xong chọn “I accept the license agreement”. Nhấn nút “Perform basic
system setup” để hoàn tất
Trần Thanh Tuấn Anh

1

Đợi khooảng 40 giiây. Sau đóó đăng nhậpp lại

Nhập tậập tin xác nhận
n
bản quyền
q

Trần Thaanh Tuấn Annh

2

Nhấn bbiểu tượng

để chọn tập tin bảản quyền

Nhấn ““Start Uplooad” để nạpp tập tin bảản quyền lêên.

Nhấn ““Apply” đểể xác nhận tập
t tin bảnn quyền.
Sau đó đăng nhậpp lại thiết bị
b sẽ yêu cầầu cấu hìnhh theo Wizaard.

Trần Thaanh Tuấn Annh

3

Nhấn ““Cancel” đểể bỏ qua bư
ước này.
3. CÁC
C
BƯỚ
ỚC ĐỂ CÓ
Ó THỂ ĐI RA
R ĐƯỢC
C INTERNE
ET
3.1.

TẠO CÁC
C
GIAO
O DIỆN MẠ
ẠNG

Thiết bbị gọi là Intterface, mỗỗi giao diệện mạng cóó một địa chỉ
c IP, đónng vai trò làà Gatewayy
của mạạng ...
-
-
-
-
I.
C
1.
C
-
T
-
LAN:
v
o
-
DMZ:
v
o
-
WAN:
o
-
Guests
o
1. SƠ Đ
C
U HÌ
N
C
ÀI ĐẶT
i gói cà
i
v
ùng mn
g
I
P Mng:
1
v
ùng các t
h
I
P Mng:
1
vùng
k
ết
n
I
P Mng:
1
: vùng cho
I
P Mng:
1
MNG
N
H VÀ C
i
đặt:
g
ni b
n
1
72.16.0.0
/
h
iết b
y
1
92.168.3.
0
n
i vi m
n
1
92.168.2.
0
khách hà
n
1
72.16.1.0
/
H
ÀI ĐẶT
T
n
trong.
/
24
y
ch.
0
/24
n
g bên ng
o
0
/24
n
g
/
24
H
ình : Sơ
đ
T
HIT
B
o
ài.
đ
mng
Cách cấu hình firewall astaro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách cấu hình firewall astaro - Người đăng: V4mpjr3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Cách cấu hình firewall astaro 9 10 429