Ktl-icon-tai-lieu

cấu hình dịch vụ DNS

Được đăng lên bởi Nam Vu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỊCH VỤ DNS
I. Tổng quan về DNS.
I.1. Giới thiệu DNS.
Mỗi máy tính trong mạng muốn liên lạc hay trao đổi thông tin, dữ
liệu cho nhau cần phải biết rõ địa chỉ IP của nhau. Nếu số lượng
máy tính nhiều thì việc nhớ những địa chỉ IP này rất là khó khăn.
Mỗi máy tính ngoài địa chỉ IP ra còn có một tên (hostname). Đối
với con người việc nhớ tên máy dù sao cũng dễ dàng hơn vì chúng
có tính trực quan và gợi nhớ hơn địa chỉ IP. Vì thế, người ta nghĩ
ra cách làm sao ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính.
Ban đầu do quy mô mạng ARPA NET (tiền thân của mạng
Internet) còn nhỏ chỉ vài trăm máy, nên chỉ có một tập tin đơn
HOSTS.TXT lưu thông tin về ánh xạ tên máy thành địa chỉ IP.
Trong đó tên máy chỉ là 1 chuỗi văn bản không phân cấp (flat
name). Tập tin này được duy trì tại 1 máy chủ và các máy chủ
khác lưu giữ bản sao của nó. Tuy nhiên khi quy mô mạng lớn hơn,
việc sử dụng tập tin HOSTS.TXT có các nhược điểm như sau:
- Lưu lượng mạng và máy chủ duy trì tập tin HOSTS.TXT bị quá
tải do hiệu ứng “cổ chai”.
- Xung đột tên: Không thể có 2 máy tính có cùng tên trong tập tin
HOSTS.TXT . Tuy nhiên do tên máy không phân cấp và không có
gì đảm bảo để ngăn chặn việc tạo 2 tên trùng nhau vì không có cơ
chế uỷ quyền quản lý tập tin nên có nguy cơ bị xung đột tên.
- Không đảm bảo sự toàn vẹn: việc duy trì 1 tập tin trên mạng lớn
rất khó khăn. Ví dụ như khi tập tin HOSTS.TXT vừa cập nhật chưa
kịp chuyển đến máy chủ ở xa thì đã có sự thay đổi địa chỉ trên
mạng rồi.
Tóm lại việc dùng tập tin HOSTS.TXT không phù hợp cho mạng
lớn vì thiếu cơ chế phân tán và mở rộng. Do đó, dịch vụ DNS ra
đời nhằm khắc phục các nhược điểm này. Người thiết kế cấu trúc
của dịch vụ DNS là Paul Mockapetris - USC's Information
Sciences Institute, và các khuyến nghị RFC của DNS là RFC 882
và 883, sau đó là RFC 1034 và 1035 cùng với 1 số RFC bổ sung

như bảo mật trên hệ thống DNS, cập nhật động các bản ghi DNS
…
Lưu ý: Hiện tại trên các máy chủ vẫn sử dụng được tập tin hosts.txt
để phân giải tên máy tính thanh địa chỉ IP (trong Windows tập tin
này nằm trong thư mục WINDOWS\system32\drivers\etc)
Dịch vụ DNS hoạt động theo mô hình Client-Server: phần Server
gọi là máy chủ phục vụ tên hay còn gọi là Name Server, còn phần
Client là trình phân giải tên - Resolver. Name Server chứa các
thông tin CSDL của DNS, còn Resolver đơn giản chỉ là các hàm
thư viện dùng để tạo các truy vấn (query) và gửi chúng qua đến
Name Server. DNS được thi hành như một giao thức tầng
Application trong mạng TCP/IP.
DNS là 1 CSDL phân tán. Đi...
DỊCH VỤ DNS
I. Tổng quan về DNS.
I.1. Giới thiệu DNS.
Mỗi máy tính trong mạng muốn liên lạc hay trao đổi thông tin, dữ
liệu cho nhau cần phải biết rõ địa chỉ IP của nhau. Nếu số lượng
máy tính nhiều thì việc nhớ những địa chỉ IP này rất là khó khăn.
Mỗi máy tính ngoài địa chỉ IP ra còn có một tên (hostname). Đối
với con người việc nhớ tên máy dù sao cũng dễ dàng hơn vì chúng
có tính trực quan và gợi nhớ hơn địa chỉ IP. Vì thế, người ta nghĩ
ra cách làm sao ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính.
Ban đầu do quy mô mạng ARPA NET (tiền thân của mạng
Internet) còn nhỏ chỉ vài trăm máy, nên chỉ có một tập tin đơn
HOSTS.TXT lưu thông tin về ánh xạ tên máy thành địa chỉ IP.
Trong đó tên máy chỉ là 1 chuỗi văn bản không phân cấp (flat
name). Tập tin này được duy trì tại 1 máy chủ và các máy chủ
khác lưu giữ bản sao của nó. Tuy nhiên khi quy mô mạng lớn hơn,
việc sử dụng tập tin HOSTS.TXT có các nhược điểm như sau:
- Lưu lượng mạng và máy chủ duy trì tập tin HOSTS.TXT bị quá
tải do hiệu ứng “cổ chai”.
- Xung đột tên: Không thể có 2 máy tính có cùng tên trong tập tin
HOSTS.TXT . Tuy nhiên do tên máy không phân cấp và không có
gì đảm bảo để ngăn chặn việc tạo 2 tên trùng nhau vì không có cơ
chế uỷ quyền quản lý tập tin nên có nguy cơ bị xung đột tên.
- Không đảm bảo sự toàn vẹn: việc duy trì 1 tập tin trên mạng lớn
rất khó khăn. Ví dụ như khi tập tin HOSTS.TXT vừa cập nhật chưa
kịp chuyển đến máy chủ ở xa thì đã có sự thay đổi địa chỉ trên
mạng rồi.
Tóm lại việc dùng tập tin HOSTS.TXT không phù hợp cho mạng
lớn vì thiếu cơ chế phân tán và mở rộng. Do đó, dịch vụ DNS ra
đời nhằm khắc phục các nhược điểm này. Người thiết kế cấu trúc
của dịch vụ DNS là Paul Mockapetris - USC's Information
Sciences Institute, và các khuyến nghị RFC của DNS là RFC 882
và 883, sau đó là RFC 1034 và 1035 cùng với 1 số RFC bổ sung
cấu hình dịch vụ DNS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu hình dịch vụ DNS - Người đăng: Nam Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
cấu hình dịch vụ DNS 9 10 570