Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình mạng ADSL cho người dùng tại nhà

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cấu hình mạng ADSL cho người dùng tại nhà
Thông thường khi các bạn nối net tại nhà bằng kết nối ADSL thì bạn chỉ
việc cắm đầu kết nỗi trực tiếp vào card mạng trên máy (với trường hợp 1
máy dùng 1 đường line) hay cắm vào hub (switchs) nếu như nhiều máy
cùng chia sẻ một đường line. Khi đó mọi thông số Windows sẽ tự cấu hình
cho bạn.
Nhưng cách làm tự động đó có một nhược điểm là nếu như bạn muốn biến máy mình thành máy
chủ cho toàn mạng LAN sử dụng giống như máy chủ web thì lại gặp khó khăn do IP của máy là
IP động (IP sẽ thay đổi sau mỗi lần khởi động lại máy). Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình
sao cho máy mình có IP tĩnh trong mạng LAN và các thông số cấu hình để sử dụng ADSL với IP
tĩnh đó.
Trước tiên bạn cần xem IP của modem và IP của máy mình khi cấu hình tự động là như thế nào
để làm cơ sở cấu hình IP tĩnh. Rất đơn giản, các bạn hãy double click vào biểu tượng kết nối
mạng LAN dưới góc phải màn hình (biểu tượng 2 máy tính nhấp nháy khi bạn truy cập mạng)
hoặc nếu không có thì bạn có mở bằng cách như sau: Bạn vào Control Panel> Network
Connection và click vào biểu tượng kết nỗi mạng mà bạn đang dùng (thông thường nó có tên là
Local Area Connection). Khi đó bạn sẽ thấy cửa sổ Local Area Connection Status giống như
sau:

Bạn chọn tab Support, khi đó bạn sẽ được một cửa sổ thông tin cấu hình tương tự như sau:

Các thông tin bạn thu được có ý nghĩa như sau:
IP Address: 10.0.0.20 ====> IP máy của bạn tại thời điểm mở cửa sổ status.
Subnet mask: 255.0.0.0 ====> không thực sự quan trọng lắm, bạn không cần quan tâm cũng
được vì khi cấu hình thì mục này Windows sẽ tự điền hộ ta.
Default Gateway: 10.0.0.2 ====> Địa chỉ modem, địa chỉ này là mặc định cho modem, mỗi
dòng modem sẽ có địa chỉ IP khác nhau nhưng nói chung là cố định trong quá trình sử dụng.
Trong các thông số trên bạn cần chú ý đến dải IP của modem vì khi cấu hình thì phải cấu hình
sao cho máy có địa chỉ IP cùng dải số với modem. Thông thường modem có địa chỉ mặc định là
10.0.0.2 hoặc 192.168.1.1.
Phần thu thập thông tin đã xong, bây giờ là bước tiến hành cấu hình. Bạn chuyển qua tab
General để trở về cửa sổ Local Area Connection Status giống như ban đầu. Bạn click vào nút
Properties, bạn sẽ có cửa sổ tương tự như sau:

Bạn double click vào mục Internet Protocol (TCP/IP) sẽ mở ra cửa sổ giống như sau:

Bạn chọn mục Use the following IP Address, và cấu hình như sau:
IP Address: Bạn dùng dải số giống với modem nhưng khác số cuối cùng, mỗi máy trong mạng
LAN phải có số cuối trong dải số đó khác ...
Cấu hình mạng ADSL cho người dùng tại nhà
Thông thường khi các bạn nối net tại nhà bằng kết nối ADSL thì bạn chỉ
việc cắm đầu kết nỗi trực tiếp vào card mạng trên máy (với trường hợp 1
máy dùng 1 đường line) hay cắm vào hub (switchs) nếu như nhiều máy
cùng chia sẻ một đường line. Khi đó mọi thông số Windows sẽ tự cấu hình
cho bạn.
Nhưng cách làm tự động đó có một nhược điểm là nếu như bạn muốn biến máy mình thành máy
chủ cho toàn mạng LAN sử dụng giống như máy chủ web thì lại gặp khó khăn do IP của máy là
IP động (IP sẽ thay đổi sau mỗi lần khởi động lại máy). Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình
sao cho máy mình có IP tĩnh trong mạng LAN và các thông số cấu hình để sử dụng ADSL với IP
tĩnh đó.
Trước tiên bạn cần xem IP của modem và IP của máy mình khi cấu hình tự động là như thế nào
để làm cơ sở cấu hình IP tĩnh. Rất đơn giản, các bạn hãy double click vào biểu tượng kết nối
mạng LAN dưới góc phải màn hình (biểu tượng 2 máy tính nhấp nháy khi bạn truy cập mạng)
hoặc nếu không có thì bạn có mở bằng cách như sau: Bạn vào Control Panel> Network
Connection và click vào biểu tượng kết nỗi mạng mà bạn đang dùng (thông thường nó có tên là
Local Area Connection). Khi đó bạn sẽ thấy cửa sổ Local Area Connection Status giống như
sau:
Bạn chọn tab Support, khi đó bạn sẽ được một cửa sổ thông tin cấu hình tương tự như sau:
Cấu hình mạng ADSL cho người dùng tại nhà - Trang 2
Cấu hình mạng ADSL cho người dùng tại nhà - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấu hình mạng ADSL cho người dùng tại nhà 9 10 958