Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học A

Được đăng lên bởi Đào Lê Dũng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THI LÝ THUYẾT TIN HỌC A
A. TIN HỌC CĂN BẢN
1). Bạn hiểu Virus tin học là gì ?
a). Tất cả đều đúng
b). Là một chương trình máy tính do con người tạo ra,
c). Có khả năng tự dấu kín, tự sao chép để lây lan,
d). Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học.
2). Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:
a). Ram
b). Bộ nhớ ngoài
c). Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng
d). Tất cả đều sai
3). Khi đang làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle
Bin, ta thực hiện:
a). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy
b). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open
c). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore
d). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...
4). Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tập tin và thư mục trên đĩa, ta
có thể sử dụng :
a). My Computer hoặc Windows Explorer
b). My Computer hoặc Recycle Bin
c). Windows Explorer hoặc Recycle Bin
d). My Computer hoăc My Network Places
5). Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa
hẳn file hoặc folder mà không cho vào Recycle Bin ta bấm tổ hợp phím ?
a). Shift+Del
b). Alt+Del
c). Ctrl+Del
d). Cả 3 câu đều sai
6). Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
a). Control Windows
b). Control Panel
c). Control System
d). Control Desktop
7). Bạn sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tập tin và thư mục?
a). Microsoft Office
b). Accessories
c). Control Panel
d). Windows Explorer
8). Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :
a). Edit - New, sau đó chọn Folder
b). Tools - New, sau đó chọn Folder
c). File - New, sau đó chọn Folder
d). Windows - New, sau đó chọn Folder
10). Trong Windows, muốn tìm kiếm tập tin hay thư mục, ta thực hiện:
a). File - Search
b). Windows - Search
c). Start - Search
d). Tools - Search
11). Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề
nhau trong một danh sách ?
a). Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
b). Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
c). Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối
d). Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
12). Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?

a). Thông qua người sử dụng, khi dùng tay ẩm ướt sử dụng máy tính
b). Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc
c). Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau
d)....
CÂU HỎI ÔN TẬP THI LÝ THUYẾT TIN HỌC A
A. TIN HỌC CĂN BẢN
1). Bạn hiểu Virus tin học là gì ?
a). Tất cả đều đúng
b). Là một chương trình máy tính do con người tạo ra,
c). Có khả năng tự dấu kín, tự sao chép để lây lan,
d). Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học.
2). Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:
a). Ram
b). Bộ nhớ ngoài
c). Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng
d). Tất cả đều sai
3). Khi đang làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle
Bin, ta thực hiện:
a). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy
b). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open
c). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore
d). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...
4). Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tập tin và thư mục trên đĩa, ta
có thể sử dụng :
a). My Computer hoặc Windows Explorer
b). My Computer hoặc Recycle Bin
c). Windows Explorer hoặc Recycle Bin
d). My Computer hoăc My Network Places
5). Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa
hẳn file hoặc folder mà không cho vào Recycle Bin ta bấm tổ hợp phím ?
a). Shift+Del b). Alt+Del c). Ctrl+Del d). Cả 3 câu đều sai
6). Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
a). Control Windows b). Control Panel
c). Control System d). Control Desktop
7). Bạn sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tập tin và thư mục?
a). Microsoft Office b). Accessories
c). Control Panel d). Windows Explorer
8). Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :
a). Edit - New, sau đó chọn Folder b). Tools - New, sau đó chọn Folder
c). File - New, sau đó chọn Folder d). Windows - New, sau đó chọn Folder
10). Trong Windows, muốn tìm kiếm tập tin hay thư mục, ta thực hiện:
a). File - Search b). Windows - Search
c). Start - Search d). Tools - Search
11). Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề
nhau trong một danh sách ?
a). Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
b). Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
c). Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối
d). Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
12). Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học A - Trang 2
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học A - Người đăng: Đào Lê Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học A 9 10 535