Ktl-icon-tai-lieu

Câu lệnh cấu hình

Được đăng lên bởi hieupq
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Reset chip GSM
Reset chip GPS

W000000,901###
W000000,902###

Bật chức năng truyền về TCP
Gán địa chỉ IP/PORT
Gán APN kết nối GPRS
Gán thời gian truyền
Gán thời gian truyền trong chế độ parking mode
Gán cảnh báo mất nguồn

W000000,013,1
W000000,012,210.86.239.240,4488
W000000,011,m-wap
W000000,014,00006
--W000000,008,1000100011###

...
Reset chip GSM W000000,901###
Reset chip GPS W000000,902###
Bật chức năng truyền về TCP W000000,013,1
Gán địa chỉ IP/PORT W000000,012,210.86.239.240,4488
Gán APN kết nối GPRS W000000,011,m-wap
Gán thời gian truyền W000000,014,00006
Gán thời gian truyền trong chế độ parking mode ---
Gán cảnh báo mất nguồn W000000,008,1000100011###
Câu lệnh cấu hình - Người đăng: hieupq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu lệnh cấu hình 9 10 924