Ktl-icon-tai-lieu

CHÈN HÌNH ẢNH TTRONG TRANG WEB

Được đăng lên bởi thuongkim32
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÈN HÌNH ẢNH TTRONG TRANG WEB
1. Chèn ảnh vào trang:
a) Ảnh trong thư mục Images của Site:
– Đặt dấu nháy tại vị trí cần chèn ảnh.
– Drag chuột kéo tập tin ảnh trong Site Panel thả vào trang
b) Ảnh ngoài Site:
– Chọn Insert→Image
– Xuất hiện hộp thoại Select Image Source
– Chọn tập tin ảnh cần chèn→OK
2. Hiệu chỉnh thuộc tính của ảnh:
– Chọn ảnh đã chèn
– Window→Properties
– Image: tên ảnh
– W (Width), H (Height): Độ rộng và chiều cao của ảnh, tính bằng Pixel .
– Src: đường dẫn tương đối đến tập tin ảnh
– Alt: câu thông báo xuất hiện trên trình duyệt khi rê chuột vào ảnh
– Edit: Chuyển qua Macromedia Fire Works hiệu chỉnh ảnh
– Crop: Cắt xén ảnh
– Brightness/Contrast: Chỉnh độ sáng tối của ảnh
– Sharpen: Chỉnh độ sắc nét cho ảnh
– Resample:Lưu lại kích thước đã điều chỉnh
– Optimize in Fireworks: chuyển qua Macromedia FireWoks để hiệu chỉnh
– Map : bảng đồ liên kết ảnh
– VSpace, Hspace: Khoảng cách trên, dưới, trái, phải giữa phần nội dung văn bản đến ảnh
– Target: Khung chứa trang liên kết đến
– Low Src: tên tập tin ảnh phụ có độ phân giải thấp, làm ảnh thay thế khi chờ hiển thị ảnh chính trên trình
duyệt

– Border: đường viền ảnh
– Align: canh lề trái, phải, giữa…
3. Chèn khung ảnh:
– Trong thiết kế, nhiều lúc cần dự phòng trước cho ảnh trang trí, nhưng chưa có ảnh thích hợp, ta có thể
chèn trước một khung ảnh với kích thước xác định để giữ chổ
– Chọn Insert→Image Objects→Image Placeholder
– Xuất hiện hộp thoại Image Placeholder
– Nhập tên, kích thước, màu cho khung ảnh
Chèn ảnh vào khung ảnh:
– Double click vào khung cần chèn ảnh
– Xuất hiện hộp thoại Select Image Source, chọn tập tin ảnh cần chèn vào khung
4. Insert Rollover Image: Khi đưa chuột vào hình sẽ đổi sang hình khác
a) Insert→Image Objects→Rollover Image, Xuất hiện hộp thoại Rolloveer Image
– Original Image: ảnh gốc
– Rollover Image: ảnh khi rê chuột vào
5. Chèn Flash:
– Insert→Media→Flash
– Chọn tập tin kiểu .swf
– Tại vị trí chèn xuất hiện biểu tượng Flash
❖ Hiệu chỉnh thuộc tính của Flash: chọn hình flash→ hiệu chỉnh thuộc tính trong thanh properties
Inspector.
6. Ảnh nền trang
– Ảnh nền là ảnhh tự động lợp đầy trang Web. Khi thiết kế, bạn nên chọn những mẫu nền thật nhạt, chữ
sậm hoặc nền thật sậm, chữ màu sáng
– Ảnh nền với số Kb càng nhỏ thì trang hiển thị càng nhanh
7. Cách tạo ảnh nền:

– Đặt trỏ trong trang
– chọn Modify→Page Properties
– Bacground Images : nhập đường dẫn đến tập tin ảnh làm nền
– Repeat: Chọn kiểu lặp
8. Tạo Web Photo album:
– Chức năng: Tạo bộ sưu tập các hình ...
CHÈN HÌNH ẢNH TTRONG TRANG WEB
1. Chèn ảnh vào trang:
a) Ảnh trong thư mục Images của Site:
– Đặt dấu nháy tại vị trí cần chèn ảnh.
– Drag chuột kéo tập tin ảnh trong Site Panel thả vào trang
b) Ảnh ngoài Site:
– Chọn Insert→Image
– Xuất hiện hộp thoại Select Image Source
– Chọn tập tin ảnh cần chèn→OK
2. Hiệu chỉnh thuộc tính của ảnh:
– Chọn ảnh đã chèn
– Window→Properties
– Image: tên ảnh
– W (Width), H (Height): Độ rộng và chiều cao của ảnh, tính bằng Pixel .
– Src: đường dẫn tương đối đến tập tin ảnh
– Alt: câu thông báo xuất hiện trên trình duyệt khi rê chuột vào ảnh
– Edit: Chuyển qua Macromedia Fire Works hiệu chỉnh ảnh
– Crop: Cắt xén ảnh
– Brightness/Contrast: Chỉnh độ sáng tối của ảnh
– Sharpen: Chỉnh độ sắc nét cho ảnh
– Resample:Lưu lại kích thước đã điều chỉnh
– Optimize in Fireworks: chuyển qua Macromedia FireWoks để hiệu chỉnh
– Map : bảng đồ liên kết ảnh
– VSpace, Hspace: Khoảng cách trên, dưới, trái, phải giữa phần nội dung văn bản đến ảnh
– Target: Khung chứa trang liên kết đến
– Low Src: tên tập tin ảnh phụ có độ phân giải thấp, làm ảnh thay thế khi chờ hiển thị ảnh chính trên trình
duyệt
CHÈN HÌNH ẢNH TTRONG TRANG WEB - Trang 2
CHÈN HÌNH ẢNH TTRONG TRANG WEB - Người đăng: thuongkim32
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHÈN HÌNH ẢNH TTRONG TRANG WEB 9 10 451